Támogatott OA publikálás

Az SZTE támogatja az Open Access publikálást, és erről a következőket kell a szerzőknek tudniuk:

A támogatás megadásáról a tudományos és innovációs rektorhelyettes dönt.

Támogatást még azelőtt igényeljen, mielőtt cikkét benyújtja a kiadóhoz! Tapasztalatunk szerint a kiadók igyekeznek reagálni az OA kihívásokra, ezért folyamatosan kapcsolatban állunk velük, és igyekszünk a legelőnyösebb megoldásokat megtalálni. 2017. június 12-től az SZTE az Open Access közlés teljes díját fedezi a szerzőknek.

I.

A támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén kérhető tisztán Open Access típusú, nem hibrid folyóiratokra. 

 1. a folyóiratnak Q1 – Q2 besorolásúnak kell lennie
 2. 2020 januárjától az SZTE Open Access keret terhére a Frontiers és az MDPI kiadó esetében csak a Web of Science-ben található JCR IF Rank és a Scopus Scimago Journal Rank szerint is egységesen Q1-re értékelt folyóiratokban való publikálást tudjuk támogatni.
 3. a publikáción szereplő levelező szerzőnek SZTE-s szerzőnek kell lennie
 4. a támogatás elbírálásakor a társszerzőknek legalább fele SZTE-s affiliációval kell rendelkezzen
 5. a szerzők 2014-től megjelent publikációinak szerepelnie kell az MTMT-ben külső azonosítóval és intézményi hozzárendeléssel
 6. a szerzők 2014-től megjelent teljes tudományos közleményei kiadói változatának és/vagy az elfogadott kéziratnak a feltöltése az SZTE Publicatio Repozitóriumba a kiadóval kötött szerződésnek megfelelő nyilvánossági szint beállításával. Csak akkor szükséges az elfogadott (post-print) verzió feltöltése, ha a kiadói változat nem tehető nyilvánossá, az elfogadott viszont igen. Az ellenőrzés a következő, MTMT szerinti besorolású publikációkra terjed ki:
  • folyóiratcikk (szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény),
  • könyv (szakkönyv szerzőként, monográfia),
  • könyvrészlet (könyvfejezet, szaktanulmány).
 7. A cikk feltöltése során a FundRef mezőben kérjük feltüntetni a következő azonosítót: University of Szeged Open Access Fund, a Grant number mezőben pedig a pályázat azonosító számát.

II.

A támogatás kérhető azon hibrid és Open Access folyóiratokra is, melyeknek kiadóival Read and Publish típusú szerződést kötött a Szegedi Tudományegyetem.

 1. a szerződött kiadók köre: Akadémiai Kiadó, American Chemical Society, Cambridge University Press, De Gruyter, Elsevier, Institute of Physics 57 folyóirata, Lippincott Williams & Wilkins, Palgrave Macmillan, Royal Society of Chemistry, Springer és a Wiley Blackwell (folyamatosan bővül)
 2. a publikáción szereplő levelező szerzőnek SZTE-s szerzőnek kell lennie
 3. a támogatás elbírálásakor a társszerzőknek legalább 30%-a SZTE-s affiliációval kell rendelkezzen
 4. a folyóiratnak legalább  Q3 besorolásúnak kell lennie
 5. az MTMT és Publicatio repozitórium feltöltöttségre a I. 4-5. pont követelményei vonatkoznak
 6. az Akadémiai Kiadó, American Chemical Society, Biomed Central, Cambridge Open, De Gruyter, Elsevier, Institute of Physics, Nature Open, Palgrave Macmillan, Springer Open és a Wiley Blackwell (folyamatosan bővül) kiadó tiszta Open Access folyóirataira is a fenti szabályok vonatkoznak.
 7. A cikk feltöltése során a FundRef mezőben kérjük feltüntetni a következő azonosítót: University of Szeged Open Access Fund, a Grant number mezőben pedig a pályázat azonosító számát.

Az SZTE számos Open Access kiadóval kötött együttműködési szerződést, így ezen kiadóknál a publikációs díj ügyintézése gyorsabban és gördülékenyebben történik. Ennek részleteiről és a kiadók listájáról ezen a linken tájékozódhat.

A támogatás iránti kérelmeket itt lehet beküldeni (regisztrációt követően). Fontos: regisztrálni csak hivatalos SZTE-s e-mail címmel lehet.

Amennyiben az SZTE-s szerzők a rájuk vonatkozó feltételeknek megfelelnek, a kérés 5 munkanapon belül elbírálásra kerül, erről e-mailben küldünk értesítést.

Kérdéseiket, problémáikat az oa@ek.szte.hu e-mail címen várjuk.

English version