Az SZTE támogatja az Open Access publikálást, és erről a következőket kell a szerzőknek tudniuk:

*A támogatás megadásáról a tudományos és innovációs rektorhelyettes dönt.

*Támogatást még azelőtt igényeljen, mielőtt cikkét benyújtja a kiadóhoz! Tapasztalatunk szerint a kiadók igyekeznek reagálni az OA kihívásokra, ezért folyamatosan kapcsolatban állunk velük, és igyekszünk a legelőnyösebb megoldásokat megtalálni. 2017. június 12-től az SZTE az Open Access közlés teljes díját fedezi a szerzőknek.

*
A támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén kérhető:

  • a folyóirat:

   • a közlésre kiválasztott folyóirat tisztán OA típusú, nem hibrid

   • kivételt a Springer, a Royal Society of Chemistry, a Taylor&Francis és a Wiley Blackwell kiadók folyóiratai jelentik, mert esetükben a konzorciumi “read and publish” szerződéseink a hibrid folyóiratokban történő publikálást is lehetővé teszik

   • a támogatás elbírálásakor fontos szempont a folyóirat szakmai színvonala

  • a szerző(k):

   • a támogatás elbírálásakor a társszerzőknek legalább fele SZTE-s affiliációval kell rendelkezzen

   • a szerző 2014-től megjelent publikációinak szerepelnie kell az MTMT-ben külső azonosítóval és intézményi hozzárendeléssel

   • 2015. január 1. után megjelent teljes tudományos közlemények kiadói változatának és/vagy az elfogadott kéziratnak a feltöltése az SZTE Publicatio repozitóriumba, a kiadóval kötött szerződésnek megfelelő nyilvánossági szint beállításával. Csak akkor szükséges az elfogadott (post-print) verzió feltöltése, ha a kiadói változat nem tehető nyilvánossá, az elfogadott viszont igen.

Az ellenőrzés a következő, MTMT szerinti besorolású publikációkra terjed ki:

 • folyóiratcikk (szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény),

 • könyv (szakkönyv szerzőként, monográfia),

 • könyvrészlet (könyvfejezet, szaktanulmány).

A fenti feltételek teljesülése nem jelenti a támogatás automatikus odaítélését.

Az SZTE számos open access kiadóval kötött együttműködési szerződést, így ezen kiadóknál a publikációs díj ügyintézése gyorsabban és gördülékenyebben történik. Ennek részleteiről és a kiadók listájáról ezen a linken tájékozódhat.

A támogatás iránti kérelmeket itt lehet beküldeni (regisztrációt követően). Fontos: regisztrálni csak hivatalos SZTE-s e-mail címmel lehet.

Értesítjük szerzőinket, hogy új pályázatkezelő rendszert helyeztünk üzembe. Az új rendszerbe, első alkalommal, minden szerzőnek újra kell regisztrálnia.

Amennyiben az SZTE-s szerzők a rájuk vonatkozó feltételeknek megfelelnek, a kérés 5 munkanapon belül elbírálásra kerül, erről e-mailben küldünk értesítést.

 

openaccess

Támogatott OA publikálás

2 hozzászólás a(z) “Támogatott OA publikálás” bejegyzéshez

 • 2016-04-29 at 11:36
  Permalink

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Úgy látom, ismét sikerült átesni a ló túlsó oldalára.

  Egy tudományos folyóirat előfizetéses vagy nyílt hozzáférésű jellege és annak minősége között nincs egyszerű kapcsolat. Tény, hogy számos, a hagyományos előfizetéses modellt használó folyóirat előfizetése az utóbbi években elszabadult (különösen a tisztán kereskedelemi alapon működő cégek esetében, a tudományos társaságok által kiadott lapokra ez kevésbé igaz). Mindez számos kutatót és vállakozót arra sarkalt, hogy alternatív publikációs médiumokat keressenek. Ebben az átmeneti időszakban az erőfeszítések nyomán számos megoldás született, az összkép mindenesetre meglehetősen vegyes, a nyílt hozzáférésű folyóiratok között számos, pusztán az üzleti hasznot megcélzó, alacsony színvonalú lap van. Egy új tudományos folyóirat bevezetése a kutatói közéletbe hosszú folyamat, az új folyóiratok elismertsége, olvasottsága lassan alakul ki. Az új folyóiratok közül számos megpróbálja lerövidíteni ezt a folyamatot azzal, hogy nyílt hozzáférést biztosít, így remélve a közlemények gyorsabb penetrációját. Számos új folyóirat természetesen nem ingyen teszi ezt és megpróbája valamilyen formában áthárítani a szerzőknek a publikálás költségeit. Az is nyilvánvaló, hogy a korábbi “az olvasó fizet” világ átfordítása “a szerző fizet” világgá nem fog egyszerűen menni és az sem bizonyos, hogy ez kívánatos volna. A különféle kiadók is keresik a megoldásokat és valószínű, hogy több modell egymás melletti létezése várható. Ebben a helyzetben nagyon szerencsétlen megoldás az, hogy az SZTE masszívan a nyílt hozzáférésű folyóiratokban való publikálást támogatja, különösen úgy, hogy a hagyományos, előfizetéses lapok hibrid megoldásait egyértelműen kizárja a támogatási formák közül.

  Nemrég a brit Királyi Kémiai Társaság egyik magas presztizsű folyóiratában, az Organic and Biomolecular Chemistry-ben egy közleményt jelentettünk meg (a folyóirat 2014-es impakt faktora 3,562, a Scimago rangsorban hosszú ideje Q1 minősítésű folyóirat). A publikáció kiemelt közleményként (hot article) jelent meg a folyóiratban (http://pubs.rsc.org/en/journals/articlecollectionlanding?sercode=ob&themeid=85d3fbbb-b63a-4a23-9392-2388a2398ed0). A szerkesztők azt kérték tőlünk, hogy a folyóirat címlaptervéhez is készítsünk illusztrációt, az általunk készített grafika a folyóirat 2016. március 28-i lapszámának címoldalán jelent meg. A fenti címlap megjelentetése egyúttal az említett közlemény 6-hetes, a szerzők számára ingyenes, az olvasók számára nyílt hozzáférését is lehetővé tette. Természetesen magáért a színes címlapért fizetnük kellett. Amikor érdeklődtem, hogy van-e arra lehetőség, hogy az SZTE ezekhez a költségekhez hozzájáruljon, azt a választ kaptam, hogy az Organic and Biomolecular Chemistry hibrid lapként automatikusan ki van zárva ebből a lehetőségből. Szerintem át kellene gondolni, hogy a minőséget kívánja-e támogatni az SZTE vagy pedig ez lényegtelen szempont és a nagy tömegű, gyakran kétséges szakmai értékű lapokban való közlést.

  Talán egyszer, a sokadik felülési kísérletre sikerül a ló hátának a közepét is eltalálni.

  • 2016-05-04 at 08:59
   Permalink

   Tisztelt Kovács Lajos!
   Köszönjük, hogy ellátogatott oldalunkra és azt, hogy a véleményével is megtisztelt bennünket!
   Abban a kérdésben mi is egyetértünk, hogy valóban nincs egyértelmű kapcsolat a hozzáférés formája és a színvonal között. Ám abban például nem teljesen, hogy az egyetem csak a Gold OA-t támogatja (az APC-hez való jelentős hozzájárulással), hiszen ehetőség van a Green OA út választására is az SZTE Klebelsberg Könyvtár által létrehozott és üzemeltetett intézményi publikációs repozitórium révén.
   Másrészről viszont a hazai és nemzetközi kutatói közösségben az általános gyakorlat a csak tiszta OA folyóiratokban történő közlés financiális támogatása. Például az MTA által APC-re nyújtott anyagi támogatásnak is feltétele, hogy a folyóirat tiszta OA legyen. De az Európai Tanács által finanszírozott “FP7 post-grant Open Access publishing funds” esetében is feltétel a tiszta OA folyóiratban való közlés. (Ld. itt: http://www.open-access.hu/gold_oa_pilot). Illetve a LERU (League of European Research Universities) is egyértelműen ellenzi a hibrid OA támogatását. (Itt: http://www.leru.org/files/general/LERU%20Statement%20Moving%20Forwards%20on%20Open%20Access%282%29.pdf )

   Mindezeken túlmenően az SZTE természetesen elsősorban a minőséget kívánja támogatni. Lényeges szempont a döntésnél a folyóirat színvonala, melynek megítélése a Thomson Reuters által közölt szakterületi Journal Rank, valamint a szintén szakterületi Scimago Journal Rank alapján történik. Egyúttal kiszűrésre kerülnek a pusztán az üzleti hasznot megcélzó, alacsony színvonalú lapok (ún. predátor folyóiratok) is.
   Ami pedig a konkrét, kiemelt cikket és annak színes címlap képét illeti, azt javasoljuk, hogy forduljon közvetlenül Kemény Lajos rektorhelyettes úrhoz támogatásért. Hiszen annak értéke és támogatásra való alkalmassága nem kétséges, de nem fér bele a meghirdetett szabályrendszerben működő projekt kereteibe. Esetlegesen felmerülő további kérdéseivel elérhet bennünket a [szerzoknek@ek.szte.hu] címen is.

Hozzászólások lezárva

/* régi követőkód - */