Támogatott OA publikálás

Az SZTE támogatja az Open Access publikálást, és erről a következőket kell a szerzőknek tudniuk:

A támogatás megadásáról a tudományos és innovációs rektorhelyettes dönt.

Támogatást még azelőtt igényeljen, mielőtt cikkét benyújtja a kiadóhoz! Tapasztalatunk szerint a kiadók igyekeznek reagálni az OA kihívásokra, ezért folyamatosan kapcsolatban állunk velük, és igyekszünk a legelőnyösebb megoldásokat megtalálni.

A támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén kérhető

 1. az MDPI és a Frontiers kiadók folyóirataiban való publikálásra, financiális okokból, támogatás nem igényelhető.
 2. minden más kiadó esetén a folyóiratnak Q1 – Q2 besorolásúnak kell lennie a Scimago Journal Rank és a Journal Citation Reports szerint is
 3. a publikáción szereplő levelező szerzőnek SZTE-s szerzőnek kell lennie
 4. a támogatás elbírálásakor a társszerzőknek legalább fele SZTE-s affiliációval kell rendelkezzen
 5. a szerzők 2014-től megjelent publikációinak szerepelnie kell az MTMT-ben külső azonosítóval és intézményi hozzárendeléssel
 6. a szerzők 2014-től megjelent teljes tudományos közleményei kiadói változatának és/vagy az elfogadott kéziratnak a feltöltése az SZTE Publicatio Repozitóriumba a kiadóval kötött szerződésnek megfelelő nyilvánossági szint beállításával. Csak akkor szükséges az elfogadott (post-print) verzió feltöltése, ha a kiadói változat nem tehető nyilvánossá, az elfogadott viszont igen. Az ellenőrzés a következő, MTMT szerinti besorolású publikációkra terjed ki:
  • folyóiratcikk (szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény),
  • könyv (szakkönyv szerzőként, monográfia),
  • könyvrészlet (könyvfejezet, szaktanulmány).
 7. A cikk feltöltése során a FundRef mezőben kérjük feltüntetni a következő azonosítót: University of Szeged Open Access Fund, a Grant number mezőben pedig a pályázat azonosító számát.
 8. A támogatás kérhető azon hibrid folyóiratokra is, melyeknek kiadóival Read and Publish típusú szerződést kötött a Szegedi Tudományegyetem. A szerződött kiadók köreAkadémiai Kiadó, American Chemical Society, Cambridge University Press, De GruyterElsevier, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Institute of Physics (IOP) 57 folyóirata, Karger, Lippincott Williams & Wilkins, Oxford University Press, Rockefeller University Press, Royal Society of Chemistry, SpringerNature és a Wiley Blackwell.

A támogatás iránti kérelmeket itt lehet beküldeni (regisztrációt követően). Fontos: regisztrálni csak hivatalos SZTE-s e-mail címmel lehet. Az SZTE Klebelsberg Könyvtár személyes adatait a pályázat céljára, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően tárolja és kezeli.

Amennyiben az SZTE-s szerzők a rájuk vonatkozó feltételeknek megfelelnek, a kérés 5 munkanapon belül elbírálásra kerül, erről e-mailben küldünk értesítést.

Kérdéseiket, problémáikat az oa@ek.szte.hu e-mail címen várjuk.

English version