Repozitóriumok

A Szegedi Tudományegyetem, hasonlóan az európai és tengerentúli egyetemekhez, kutatóintézetekhez, valamint a magyar felsőoktatás és az akadémiai szféra meghatározó intézményeihez egyetemi repozitórium-szolgáltatás kialakításába kezdett. Egyetemünkön az SZTE Klebelsberg Könyvtár látja el ezt a feladatot, létrehozva egy olyan Contenta nevű digitális archívumot, amely teljes szövegében (ill. teljes képi vagy mozgóképi, ill. hangi mivoltában) képes tárolni, indexelni az oktató- és kutatómunka során keletkezett és megőrzésre érdemesnek tartott dokumentumokat, valamint tartalmazza az SZTE Klebelsberg Könyvtár digitalizálási programjai során keletkezett hasonló tartalmakat is.

A Contenta valójában nem egy repozitórium, hanem tematikusan elkülönülő repozitóriumok – akár közösen is kereshető – sorozata. Az általunk választott megoldás lehetővé teszi, hogy a tartalmi, visszakeresési és autorizációs igényekhez jobban tudjunk alkalmazkodni. Repozitóriumaink szakszerűen feltárják a feltöltött dokumentumokat, sokszor összekapcsolják a bennük szereplő dokumentumokat és a meglévő adatbázisokat is, és módot adnak arra, hogy tartalmukat a különféle – elsősorban – európai repozitórium indexelő rendszerek hatékonyabban bekapcsolják a világ tudományos vérkeringésébe.

A Contenta egyik fontos feladata, hogy a jogszabályban is rögzített dokumentumarchiválási kötelezettségeinket (disszertáció, szakdolgozat stb.) kiszolgálja, valamint, hogy az egyetemen keletkezett vagy a kutatómunkával és oktatással kapcsolatos kiadványok, dokumentumok, publikációk, postprintek, disszertációk és dolgozatok stb. központi vagy egyéni feltöltését, szakszerű indexelését, szolgáltatását és archiválását is megoldja.

Külön felhívjuk a figyelmet az SZTE Publicatio és az SZTE Doktori Repozitóriumokra, amik az MTMT-vel összekötve segítenek az adatellenőrzésben és az SZTE Egyetemi kiadványok adatbázisára, mely különösen az idézőkereséskor lehet nagyon hasznos.

Néhány alapfogalom:

  • preprint = kézirat = submitted version = beküldött, lektorálás előtti verzió
  • postprint = elfogadott verzió = accepted version = author’s Post-print. Ennek tartalma pontosan megegyezik a megjelenő cikkel, csak formájában (tördelés) térhet el attól.
  • megjelent verzió = kiadói pdf = published version = publisher’s version/pdf
  • Megjelenés előtti közlemény = in press állapotú közlemény. In press állapotú cikknek csak preprint és/vagy postprint verziója lehet, de postprint és/vagy preprint verzió feltöltése a repozitóriumba nem jelenti azt, hogy a publikáció In press állapotú (azaz nem jelent meg)

Feltölthetem-e megjelent cikkeimet és azok elfogadott kéziratát az intézményi repozitóriumba?

A megjelent cikk/elfogadott kézirat (post print) intézményi archiválásának nincsen akadálya. A kérdés az, hogy az ehhez való hozzáférésnek milyen szintjét engedi a kiadó. Többségüknél az elfogadott kézirat nyilvánossá tehető. A konkrét kiadó és folyóirat tekintetében kérjük, tájékozódjon a kiadói copyright szerződések és szerzői archiválás oldalon.

Miért töltsem fel megjelent cikkeimet és azok elfogadott kéziratát az intézményi repozitóriumba?

Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a nyílt hozzáférés, melynek egyik eszköze az intézményi repozitóriumban való elhelyezés, növelik a cikkek olvasottságát és idézettségét is. Az SZTE Publikáció Repozitóriuma minősített repozitórium, tagja BASE – Bielefeld Academic Search Engine repozitórium közös keresőnek, így a világ minden Zöld Open Access keresője (BASE, OAfinder, Unpaywall, Kopernio, Web of Science, Scopus) megtalálja a nálunk elhelyezett cikkét a nem elérhető kiadói verzió alternatívájaként.