FAIR irányelvek

A kutatási adatok kezelésének FAIR irányelveit Mark D. Wilkinson et. al. fogalmazták meg 2016-ban egy Scientific Data cikkben: https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18.

A FAIR nem szabvány, hanem alapelvek összessége, mely szerint a FAIR kutatási adatok, megtalálhatóak (Findable), hozzáférhetők (Accessible), együttműködők (Interoperable) és újrafelhasználhatók (Reusable).

A téma világszerte egyre jobban foglalkoztatja a kutatóközösségeket; számos szakmai szervezet és konzorcium karolta fel, illetve alakult meg a FAIR irányelvek széleskörű népszerűsítése és alkalmazása érdekében, pl.: 

Megtalálható

 • emberek és gépek számára egyaránt
 • egyedi azonosítóval rendelkezik
 • metaadatokkal gazdagon ellátott 
 • metaadatai repozitóriumban legyenek tárolva

Elérhető/Hozzáférhető

 • emberek és gépek számára egyaránt könnyű hozzáférési vagy letöltési lehetőség
 • standard kommunikációs protokoll segítse az adatok elérhetőségét
 • a metaadatok legyenek elérhetők az adatok megsemmisítése után is

Együttműködő

 • lehetőséget ad az adatok változtatására, cseréjére
 • a (meta)adatok a FAIR alapelveit követő szókészleteket használnak
 • a (meta)adatok tartalmazzák a más (meta)adatokra vonatkozó minősített hivatkozásokat

Újrafelhasználható

 • lehetőséget ad az adatok jövőbeni felhasználására
 • a (meta)adatok egyértelmű és hozzáférhető adathasználati engedélyekkel kerülnek kiadásra
 • a (meta)adatok megfelelnek a domain-specifikus közösségi szabványoknak

Forrás: https://openscience.hu/f-a-i-r-kutatasi-adatkezeles

A kutatási adatok FAIR alapelvek szerinti kezelésének számos előnye van a kutatók, kutató közösségek, kutatási infrastruktúra létesítmények és kutatóintézetek számára. 

A FAIR adatok:

 • hozzájárulnak az adatokból származó maximális lehetőségek kihasználásához 
 • a kutatás révén elért hatás elősegíti a láthatóságot és a hivatkozások számát
 • javítják a kutatás reprodukálhatóságát és megbízhatóságát
 • segítséget nyújtanak a nemzetközi szabványokhoz és megközelítésekhez való igazodásban
 • új partnerségek kialakítását teszik lehetővé kutatókkal, üzleti, politikai és szélesebb közösségekkel
 • lehetővé teszik az új kutatási kérdések megválaszolását
 • új, innovatív kutatási megközelítéseket és eszközöket használnak

Fontos megjegyezni, hogy a FAIR adatkezelés nem teljesen egyenlő az Open Data (nyílt kutatási  adatok) fogalmával: a kutatási adatoknak nem feltétlenül kell mindenki számára szabadon hozzáférhetőnek lenniük ahhoz, hogy FAIR-nek tekinthessük őket. A megtalálhatóság és hozzáférhetőség elve elsősorban az adatokat leíró metaadatokra vonatkozik, hiszen azok segítségével tudnak bekerülni az adatok a tudományos vérkeringésbe. A konkrét adathalmazok hozzáférhetősége pedig széles skálán mozoghat, a bárki számára nyíltan elérhetőtől a teljesen zártig.

A FAIR irányelvekről bővebben a NI4OS-Europe kiadványában olvashat:
https://training.ni4os.eu/pluginfile.php/3638/mod_resource/content/0/HU-NI4OS%20-%20FAIR.pdf

Ha kíváncsi, mennyire felelnek meg az Ön kutatási adatai a FAIR alapelveknek, ezen a linken talál egy checklist-et az ellenőrzéshez: https://zenodo.org/record/1065991#.YEoWb2hKiUk