Az SZTE MTMT adminisztrátorai és elérhetőségük

Az MTMT intézményi szintű működtetését – rektori felhatalmazás alapján – az SZTE Klebelsberg Könyvtár látja el. Kérjük a szerzőket, hogy kérdéseikkel, valamint a listaellenőrzések előkészítésével kapcsolatban elsősorban saját szervezeti egységük MTMT adminisztrátorához forduljanak.

Az SZTE 4-es szintű intézményi MTMT adminisztrátora Bernátskyné Babus Csilla csbabus@ek.szte.hu +36-70-339-4895 (71691)
+36-62-546-635
Az SZTE 5-ös szintű intézményi MTMT adminisztrátorai Bajtai Anikó mtmt@ek.szte.hu +36-30-742-8130
Balog Éva mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-641
Belházyné Szombathelyi Ágnes mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-620
Sóki Edina mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-620
Tóth Péter mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-636
Zeller Rozália mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-660
Az SZTE egységeinek MTMT adminisztrátorai
Szervezeti egység Név E-mail cím Telefonszám
Állam- és Jogtudományi Kar
Kari adminisztrátor Kovács Ildikó ildi@juris.u-szeged.hu +36-62-544-184
Patyi Erika patyiera@juris.u-szeged.hu +36-62-544-184
Általános Orvostudományi Kar
Kari adminisztrátor Bernátskyné Babus Csilla csbabus@ek.szte.hu +36-70-339-4895 (71691)
+36-62-546-635
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Csonka Petra +36-62-546-620
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Fekete Katalin office.aiti@med.u-szeged.hu +36-62-545-961
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika Boa Kristóf
Mucsi Marietta
Belgyógyászati Klinika Baczkó Gabriella baczko.gabriella@med.u-szeged.hu +36-62-341-520
Biokémiai Intézet Gáspár Renáta gaspar.renata@med.u-szeged.hu +36-62-545-755
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Földi Lili foldi.lili@med.u-szeged.hu +36-62-545-275
Családorvosi Intézet és Rendelő Kresák Réka
Egészség-Gazdaságtani Intézet
Élettani Intézet Kisné Dobos Ildikó kisne.dobos.ildiko@med.u-szeged.hu +36-62-544-578

MTA-SZTE Lendület Oszcillatorikus
Neuronhálózatok Kutatócsoport

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Baczkó Gabriella baczko.gabriella@med.u-szeged.hu +36-62-341-520
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Bertókné Gyimesi Laura office@orl.szote.u-szeged.hu +36-62-545-310
Jarabin János András jarabin.janos.andras@med.u-szeged.hu
Gyermekgyógyászati Klinika és
Gyermekegészségügyi Központ
Kósa Magdolna kosa.magdolna@med.u-szeged.hu +36-62-545-330

„D” részleg Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály

Dochnal Roberta dochnal.roberta@med.u-szeged.hu
Herczegh Zita herczegh.zita@med.u-szeged.hu
Idegsebészeti Klinika Ács Zsuzsanna acs.zsuzsanna@med.u-szeged.hu +36-62-545-379
Kobolák Andrea andrea.kobolak@ek.szte.hu
Igazságügyi Orvostani Intézet Tóthné Németi Tünde tothne.nemeti.tunde@med.u-szeged.hu +36-62-341-263
Immunológiai Tanszék Gules Christiana gules.christiana@med.u-szeged.hu +36-62-342-826
Kórélettani Intézet Vass Nóra office.patph@med.u-szeged.hu +36-62-545-994
Laboratóriumi Medicina Intézet Szélné Fődi Anikó szelne.fodi.aniko@med.u-szeged.hu +36-62-545-751
Magatartástudományi Intézet Horváthné Tóth Judit horvathne.toth.judit@med.u-szeged.hu +36-62-545-968
Népegészségtani Intézet Vörösné Riczán Edit vorosne.edit@med.u-szeged.hu +36-62-342-861
Neurológiai Klinika Tóth Andrea toth.andrea@med.u-szeged.hu +36-62-545-351
Nukleáris Medicina Intézet Polanek Tünde polanek.tunde.krisztina@med.u-szeged.hu
Onkoterápiás Klinika Juhász Györgyi juhasz.gyorgyi@med.u-szeged.hu +36-62-545-404
Ortopédiai Klinika Eszterné Pópity Tímea eszterne.popity.timea.klara@med.u-szeged.hu +36-62-545-423
Orvosi Biológiai Intézet Jász Anikó office.mdbio@med.u-szeged.hu  +36-62-545-109
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Fodor Gergely fodor.gergely@med.u-szeged.hu +36-62-545-291
Rárosi Ferenc rarosi.ferenc@med.u-szeged.hu +36-62-545-981
Orvosi Genetikai Intézet Szabó Ágota office.ogen@med.u-szeged.hu +36-62-545-134
Orvosi Mikrobiológiai Intézet Vigyikánné Váradi Anikó vigyikanne.aniko@med.u-szeged.hu +36-62-342-843
Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és
Fordítóképző Csoport
Kiss-Molnár Edina kiss-molnar.edina@med.u-szeged.hu +36-30-146-4374
Orvosi Vegytani Intézet Hetényi Anasztázia hetenyi.anasztazia@med.u-szeged.hu

MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport

Bogár Ferenc bogar@sol.cc.u-szeged.hu +36-62-544-593
Pathológiai Intézet Baráth Bence barath.bence@med.u-szeged.hu
Csányi Bettina office.patho@med.u-szeged.hu +36-62-545-148
Preventív Medicina Tanszék Babák-Kiss Viktória babak-kiss.viktoria@med.u-szeged.hu +36-62-342-171
Pszichiátriai Klinika Kovács Beáta kovacs.beata@med.u-szeged.hu 70360
Radiológiai Klinika Nemesvári Zoltánné znemesvari@ek.szte.hu +36-62-546-668
Rehabilitációs Medicina Tanszék
Repülő- és Űrorvosi Tanszék Vaslóczki-Bíró Andrea office.repurt@med.u-szeged.hu +36-76-581-600 (3239-es mellék)
Reumatológiai és Immunológiai Klinika Baczkó Gabriella baczko.gabriella@med.u-szeged.hu +36-62-341-520
Sebészeti Klinika Kovács Ágnes kovacs.agnes.1@med.u-szeged.hu +36-62-545-471
Sebészeti Műtéttani Intézet Zsigó Ildikó zsigo.ildiko@med.u-szeged.hu +36-62-341-280
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék Menyhárt Ákos menyhart.akos@med.u-szeged.hu +36-62-544-569
Szemészeti Klinika Neupert Lilla neupert.lilla@med.u-szeged.hu
Sándor Szilvia Alexa sandor.szilvia.alexa@med.u-szeged.hu
Szabó Enikő szabo.eniko@med.u-szeged.hu +36-62-545-487
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Transzfuziológiai Tanszék Süveges Rebeka Lilla office.trans@med.u-szeged.hu +36-62-544-963
Traumatológiai Klinika Benkó-Molnár Melinda molnar.melinda@med.u-szeged.hu +36-62-341-350
Horgász Erika horgasz.erika@med.u-szeged.hu +36-62-341-350
Tüdőgyógyászati Klinika  Pastyik Edit pastyik.edit@med.u-szeged.hu  +36-62-571-552
Urológiai Klinika Berta Wanda berta.wanda@med.u-szeged.hu +36-62-546-634
Bartók Béla Művészeti Kar
Kari adminisztrátor Pappné Vreckó Stella mtmt.bbmk@szte.hu +36-62-544-604
Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet Cora Zoltán coraz@lit.u-szeged.hu +36-62-544-549

Amerikanisztika Tanszék

Tóth Zsófia Anna

Angol Tanszék

Cora Zoltán coraz@lit.u-szeged.hu +36-62-544-549

Angoltanár-képző és  Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Aradi Csenge aradicsenge@lit.u-szeged.hu
Germán Filológiai Intézet Ritz Szilvia ritz.szilvia@lit.u-szeged.hu
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Kovács Krisztina kovacs.krisztina@hung.u-szeged.hu
Szeverényi Sándor szevers@hung.u-szeged.hu
Neveléstudományi Intézet Habók Anita habok@edpsy.u-szeged.hu +36-62-343-289
Kléner Judit klener@edpsy.u-szeged.hu +36-62-343-215
Mesterháziné Túri Diána turid@edu.u-szeged.hu +36-62-420-034
Pszichológiai Intézet
Romanisztika Intézet Jeney Zsuzsanna hispan@hist.u-szeged.hu +36-62-544-148

Hispanisztika Tanszék

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Sziromi Szonja +36-62-544-243

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 Csúriné Juratovics Rita olasztanszek@libero.it  +36-62-544-375
Szláv Intézet Majoros Henrietta majorosh@lit.u-szeged.hu +36-62-544-160
Társadalomelméleti Intézet

Filozófia Tanszék

Lamár Erzsébet

Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék

Molnár Katalin media@hung.u-szeged.hu +36-62-544-366

Kulturális Örökség és Humán
Információtudományi Tanszék

Zvara Edina Éva zedina@hung.u-szeged.hu +36-62-546-798

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

Kerekes Ibolya kerekes.ibolya.ilona@szte.hu +36-62-544-216

Szociológia Tanszék

Jeney Zsuzsanna socio@socio.u-szeged.hu +36-62-544-254

Vallástudományi Tanszék

W. Márki Krisztina marki.krisztina@rel.u-szeged.hu
Történeti Intézet Bencsik Péter bencsik@hist.u-szeged.hu +36-62-544-865

Régészeti Tanszék

Mellár Balázs
Walter Dorottya
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Kari adminisztrátor Olaszi-Farkas Katalin konyvtar@etszk.u-szeged.hu +36-62-546-415
ELI-HU Nonprofit Kft.
Fejős-Mészáros Kinga kinga.meszaros@eli-alps.hu +36-70-649-9438
Miskolczi Zsófia zsofia.miskolczi@eli-alps.hu +36-30-746-2621
Dr. Tóth Ágnes agnes.toth@eli-alps.hu +36-30-496-0847
Fogorvostudományi Kar
Kari adminisztrátor Nemesvári Zoltánné zoltanne.nemesvari@ek.szte.hu +36-62-546-668
Gazdaságtudományi Kar
Kari adminisztrátor Tarcsa Krisztina tarcsa.krisztina@szte.hu +36-62-546-915
Gyógyszerésztudományi Kar
Farmakognóziai Intézet Rédei Dóra redei.dora.judit@szte.hu +36-62-546-451
Kiss Tivadar kiss.tivadar@szte.hu +36-62-545-559
Gyógyszeranalitikai Intézet Szakonyi Gerda gerda.szakonyi@pharm.u-szeged.hu +36-62-545-925
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Gyógyszerkémiai Intézet Lázárné Zalán Zita lazarne.zalan.zita@szte.hu +36-62-544-919
Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet Berkó Szilvia berkosz@pharm.u-szeged.hu +36-62-545-573
Klinikai Gyógyszerészeti Intézet Matuz Mária +36-62-544-944
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Kari adminisztrátor Ocskó Adrienn ocsko.adrienn@szte.hu +36-62-546-335
Alkalmazott Egészségtudományi és
Egészségfejlesztési Intézet

Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Tanszék

Mátó Veronika mato.veronika@szte.hu +36-62-546-096

Egészségszociológia és Életmód Tanszék

Mátó Veronika mato.veronika@szte.hu +36-62-546-096

Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék

Radács Marianna radacs.marianna@szte.hu +36-62-546-061

MTA-SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoport

Mátó Veronika mato.veronika@szte.hu +36-62-546-096

Technika Tanszék

Aklán Betti aklan.betti@szte.hu +36-62-544-727
Alkalmazott Humántudományi Intézet

Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

 Heraszika Viktória heraszika.viktoria.edit@szte.hu  +36-62-544-781

Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék

Balog Erika balog.erika@szte.hu +36-62-546-319
Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Gyógypedagógus-képző Tanszék

Krausz Anita krausz.anita@szte.hu +36-62-546-044

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Kórus Péter korus.peter@szte.hu +36-62-546-056

Szociálpedagógus-képző Tanszék

Kórus Péter korus.peter@szte.hu +36-62-546-056

Tanítóképző Tanszék

Kórus Péter korus.peter@szte.hu +36-62-546-056
Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék

Czövek Gabriella czovek.gabriella@szte.hu +36-62-544-751

Közép-Európa Tanulmányok Szakcsoport

Czövek Gabriella czovek.gabriella@szte.hu +36-62-544-751

Regionális Történeti és Honismereti Szakcsoport

Czövek Gabriella czovek.gabriella@szte.hu +36-62-544-751

Romológiai és Kisebbségtudományi Szakcsoport

Czövek Gabriella czovek.gabriella@szte.hu +36-62-544-751
Művészeti Intézet

Ének-zene Tanszék

Budai Gabriella Ágnes budai.gabriella.agnes@szte.hu +36-62-546-049

Rajz-művészettörténet Tanszék

Szegfű Szilvia szegfu.szilvia.vanda@szte.hu +36-62-424-196
Nemzetiségi Intézet

Német és Német Nemzetiségi Tanszék

Ocskó Adrienn ocsko.adrienn@szte.hu +36-62-546-335

Román Nyelv és Irodalom Tanszék

Ocskó Adrienn ocsko.adrienn@szte.hu +36-62-546-335

Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Ocskó Adrienn ocsko.adrienn@szte.hu +36-62-546-335
Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Informatika Alkalmazásai Tanszék

Vincze Nándor vincze.nandor.janos@szte.hu  +36-62-544-775

Mozgóképkultúra Tanszék

Kovácsné Faragó Ágnes kovacsne.farago.agnes@szte.hu +36-62-546-285

Művelődéstudományi Tanszék

Patkósné Hanesz Andrea patkosne.hanesz.andrea@szte.hu +36-62-544-762
Testnevelési és Sporttudományi Intézet Molnár Andor molnar.andor@szte.hu +36-62-546-254
Központi  Szolgáltató Egységek
SZTE Klebelsberg Könyvtár Nemesvári Zoltánné zoltanne.nemesvari@ek.szte.hu +36-62-546-668
Sportközpont Ocskó Tímea ocsko.timea@jgypk.szte.hu
Mérnöki Kar
Kari adminisztrátor Imre-Fodor Gabriella fodorg@mk.u-szeged.hu +36-62-546-006

Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete

Baló Tünde btunde@mk.u-szeged.hu +36-62-546-549

Élelmiszermérnöki Intézet

Gajdán Krisztina gajdan@mk.u-szeged.hu +36-62-546-531

Gépészeti Intézet

Szabó-Vörös Fanni gi@mk.u-szeged.hu +36-62-546-509

Mechatronikai és Automatizálási Intézet

Zách Beáta mai@mk.u-szeged.hu +36-62-546-559

Mérnöki Menedzsment és Ökonómiai Intézet

Kiss Magdolna kismagdi@mk.u-szeged.hu +36-62-546-555
Mezőgazdasági Kar
Kari adminisztrátor Kaszás Tímea timea.kaszas@ek.szte.hu +36-62-532-997
Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriuma
Természettudományi és Informatikai Kar
Biológia Intézet

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Szatmári Orsolya szatmario@bio.u-szeged.hu

Biotechnológiai Tanszék

Laczi Krisztián laczi.krisztian@bio.u-szeged.hu +36-62-546-937

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

Huszár Lászlóné Fehér Evelin huszar.laszlone.feher.evelin@szte.hu

MTA-SZTE Agykérgi Neuronhálózatok
Kutatócsoport

Tóth Éva totheva@bio.u-szeged.hu +36-62-343-979

Embertani Tanszék

Mócza Krisztina humanbiology@bio.u-szeged.hu +36-62-544-314

Genetikai Tanszék

Neparáczki Endre endre.neparaczki@bio.u-szeged.hu +36-62-544-104

Immunológiai Tanszék

Gules Christiana gules.christiana@med.u-szeged.hu +36-62-342-826

Mikrobiológiai Tanszék

Takó Miklós tako78@bio.u-szeged.hu +36-62-544-516

Növénybiológiai Tanszék

Feigl Gábor feigl@bio.u-szeged.hu +36-62-546-967

Ökológiai Tanszék

Nagy Anna Viola

Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék

Menyhárt Ákos menyhart.akos@med.u-szeged.hu +36-62-544-569
Bolyai Intézet Biténé Tillinkó Ágnes tagi@math.u-szeged.hu +36-62-544-548
Fizikai Intézet

Elméleti Fizikai Tanszék

Juhászné Miklós Melinda mmelinda@titan.physx.u-szeged.hu +36-62-544-368

Kísérleti Fizikai Tanszék

Novák Ditta novak.ditta@physx.u-szeged.hu +36-62-544-052

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Balázs Ádámné gorabea@titan.physx.u-szeged.hu  +36-62-544-665
Földrajzi és Földtudományi Intézet Posch-Vedrédi Katalin vedredik@geo.u-szeged.hu +36-62-546-348
Kosztolányi Éva kosztolanyi@geo.u-szeged.hu +36-62-546-178
Informatikai Intézet
Kresák Réka mtmt@inf.u-szeged.hu

Szoftverfejlesztés Tanszék

Török Erika erika.torok@inf.u-szeged.hu +36-62-544-524
Kémiai Intézet Czakó Gábor czako.gabor@chem.u-szeged.hu +36-62-343-742