Az SZTE Szenátusa 2013-ban elfogadta azt a határozatot, amely szerint az Egyetemen folyó kutató, oktató és művészeti munka eredményeit tartalmazó közlemények és a rájuk való hivatkozások bibliográfia adatait az MTMT-ben kell nyilvántartani.

A határozat szerint az egyes szerzőknek kell feltölteni műveikre és azok hivatkozásaira vonatkozó adatokat az MTMT adatbázisba, az SZTE Klebelsberg Könyvtára pedig koordinálja ezt a munkát, valamint a különböző helyi eljárásokhoz szükséges ellenőrzéseket végzi. A Könyvtár feladatai számos, a szerzők számára nem feltétlenül látványos területre is kiterjednek: részt veszünk az MTMT fenntartásában, fejlesztésében, tesztelésében, képzéseket tartunk a szerzőknek és a helyi adminisztrátoroknak, elvégezzük a háttérben összekapcsolódó tudománymetriai ellenőrzéseket és elemzéseket, valamint statisztikákat készítünk, amelyek segítik az Egyetemet adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésében.

Szenátusi határozat az MTMT-ről
/* régi követőkód - */