Az SZTE adminisztrátorai és elérhetőségük

Az MTMT intézményi szintű működtetését – rektori felhatalmazás alapján – az SZTE Klebelsberg Könyvtár látja el. Kérjük a szerzőket, hogy kérdéseikkel elsősorban saját szervezeti egységük MTMT adminisztrátorához forduljanak.

Az SZTE 4-es szintű intézményi MTMT adminisztrátora Bernátskyné Babus Csilla csbabus@ek.szte.hu +36-70-339-4895 (71691)
+36-62-546-635
Az SZTE 5-ös szintű intézményi MTMT adminisztrátorai Balog Éva mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-641
Csonka Petra mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-620
Kresák Réka mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-620
Zeller Rozália mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-634
Az SZTE egységeinek MTMT adminisztrátorai
Szervezeti egység Név E-mail cím Telefonszám
Állam- és Jogtudományi Kar
Kari adminisztrátor Kovács Ildikó ildi@juris.u-szeged.hu +36-62-544-184
Patyi Erika patyiera@juris.u-szeged.hu +36-62-544-184
Általános Orvostudományi Kar
Kari adminisztrátor Bernátskyné Babus Csilla csbabus@ek.szte.hu +36-70-339-4895 (71691)
+36-62-546-635
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Kobolák Andrea andrea.kobolak@ek.szte.hu
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Kajtán Réka office.aiti@med.u-szeged.hu +36-62-545-961
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika Boa Kristóf
Mucsi Marietta
Biokémiai Intézet Gáspár Renáta gaspar.renata@med.u-szeged.hu +36-62-545-755
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Földi Lili foldi.lili@med.u-szeged.hu +36-62-545-275

MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport

Családorvosi Intézet és Rendelő Kresák Réka reka.kresak@ek.szte.hu +36-62-546-620
Egészség-Gazdaságtani Intézet Szegedi Csilla szegedi.csilla.eszter@med.u-szeged.hu +36-62-342-171
Élettani Intézet Kisné Dobos Ildikó kisne.dobos.ildiko@med.u-szeged.hu +36-62-544-578

MTA-SZTE Lendület Oszcillatorikus
Neuronhálózatok Kutatócsoport

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Baczkó Gabriella baczko.gabriella@med.u-szeged.hu +36-62-341-520

MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Bertókné Gyimesi Laura office@orl.szote.u-szeged.hu +36-62-545-310
Jarabin János András jarabin.janos.andras@med.u-szeged.hu
Gyermekgyógyászati Klinika és
Gyermekegészségügyi Központ
 Mogyorósi Lilla mogyorosi.lilla@med.u-szeged.hu

“D” részleg Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály

Dochnal Roberta dochnal.roberta@med.u-szeged.hu
Herczegh Zita herczegh.zita@med.u-szeged.hu
I. sz. Belgyógyászati Klinika Gyimesi Andrea

MTA-SZTE Lendület Epitél Sejtek
Szignalizáció és Szekréció Kutatócsoport

MTA-SZTE Lendület Gasztroenterológiai
Multidiszciplináris Kutatócsoport

Idegsebészeti Klinika Ács Zsuzsanna acs.zsuzsanna@med.u-szeged.hu +36-62-545-379
Igazságügyi Orvostani Intézet Tóthné Németi Tünde tothne.nemeti.tunde@med.u-szeged.hu +36-62-341-263
II. sz. Belgyógyászati Klinika és
Kardiológiai Központ
Haefflerné Greilich Anikó haefflerne.greilich.aniko@med.u-szeged.hu +36-62-545-220
Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Terhes Gabriella terhes.gabriella@med.u-szeged.hu +36-62-545-888
Kórélettani Intézet Laurinyecz Magdolna office.patph@med.u-szeged.hu +36-62-545-994
Laboratóriumi Medicina Intézet Szélné Fődi Anikó szelne.fodi.aniko@med.u-szeged.hu +36-62-545-751
Magatartástudományi Intézet Horváthné Tóth Judit horvathne.toth.judit@med.u-szeged.hu +36-62-545-968
Népegészségtani Intézet Vörösné Riczán Edit vorosne.edit@med.u-szeged.hu +36-62-342-861
Neurológiai Klinika Tóth Andrea toth.andrea@med.u-szeged.hu

MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport

Nukleáris Medicina Intézet Bánkúti Ábel bankuti.abel@med.u-szeged.hu +36-62-545-390
Onkoterápiás Klinika Juhász Györgyi juhasz.gyorgyi@med.u-szeged.hu +36-62-545-404
Ortopédiai Klinika Tóthné Makkai Marianna makkai.marianna@med.u-szeged.hu
Orvosi Biológiai Intézet Ábrahám Marianna abraham.marianna@med.u-szeged.hu +36-62-542-383
Jász Anikó office.mdbio@med.u-szeged.hu  +36-62-545-109
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Rárosi Ferenc rarosi.ferenc@med.u-szeged.hu +36-62-545-981
Orvosi Genetikai Intézet Szabó Ágota office.ogen@med.u-szeged.hu +36-62-545-134
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet Bognár Renáta bognar.renata@med.u-szeged.hu +36-62-545-115
Vigyikánné Váradi Anikó vigyikanne.aniko@med.u-szeged.hu +36-62-342-843
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Szegedi Csilla szegedi.csilla.eszter@med.u-szeged.hu +36-62-342-171
Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és
Fordítóképző Csoport
Dallmann Petra dallmann.petra@med.u-szeged.hu
Orvosi Vegytani Intézet Hetényi Anasztázia hetenyi.anasztazia@med.u-szeged.hu

MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport

Bogár Ferenc bogar@sol.cc.u-szeged.hu +36-62-544-593
Pathológiai Intézet Malkócs Metta office.patho@med.u-szeged.hu +36-62-545-878
Pszichiátriai Klinika Kovács Beáta kovacs.beata@med.u-szeged.hu +36-62-341-580
Radiológiai Klinika Nemesvári Zoltánné znemesvari@ek.szte.hu +36-62-546-659
Repülő- és Űrorvosi Tanszék Vaslóczki-Bíró Andrea office.repurt@med.u-szeged.hu +36-76-481-254
Reumatológiai és Immunológiai Klinika Baczkó Gabriella baczko.gabriella@med.u-szeged.hu +36-62-341-520
Sebészeti Klinika Vida Andrea vida.andrea@med.u-szeged.hu +36-62-545-463
Sebészeti Műtéttani Intézet Zsigó Ildikó zsigo.ildiko@med.u-szeged.hu +36-62-341-280
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék Vidákovics Barbara sejtbiol@bio.u-szeged.hu +36-62-544-569
Sportorvostani Tanszék Szegedi Csilla szegedi.csilla.eszter@med.u-szeged.hu +36-62-342-171
Szemészeti Klinika Szabó Enikő office.opht@med.u-szeged.hu +36-62-545-487
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Csúcs Erika csucs.erika@med.u-szeged.hu +36-62-545-492
Transzfuziológiai Tanszék
Traumatológiai Klinika
Tüdőgyógyászati Tanszék  Pastyik Edit pastyik.edit@med.u-szeged.hu  +36-62-571-552
Urológiai Klinika Berta Wanda berta.wanda@med.u-szeged.hu +36-62-546-635
Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet Cora Zoltán coraz@lit.u-szeged.hu +36-62-544-549
    Amerikanisztika Tanszék Tóth Zsófia Anna
    Angol Tanszék Cora Zoltán coraz@lit.u-szeged.hu +36-62-544-549
    Angoltanár-képző és  Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Aradi Csenge aradicsenge@lit.u-szeged.hu
Germán Filológiai Intézet Ritz Szilvia ritz.szilvia@lit.u-szeged.hu
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Kovács Krisztina kovacs.krisztina@hung.u-szeged.hu
Szeverényi Sándor szevers@hung.u-szeged.hu
Neveléstudományi Intézet Habók Anita habok@edpsy.u-szeged.hu +36-62-343-289
Virág Petra viragpetra@edu.u-szeged.hu

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

Bernátskyné Babus Csilla csbabus@ek.szte.hu +36-62-546-635

MTA-SZTE Természettudomány Tanítása
Kutatócsoport

Pszichológiai Intézet Bernátskyné Babus Csilla csbabus@ek.szte.hu +36-62-546-635
Romanisztika Intézet Jeney Zsuzsanna hispan@hist.u-szeged.hu +36-62-544-148

Hispanisztika Tanszék

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Sulyok Anita sulyoka@lit.u-szeged.hu +36-62-544-243

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 Csúriné Juratovics Rita olasztanszek@libero.it  +36-62-544-375

MTA-SZTE Antikvitás és reneszánsz:
források és recepció kutatócsoport

Szláv Intézet Majoros Henrietta majorosh@lit.u-szeged.hu +36-62-544-160
Társadalomelméleti Intézet

Filozófia Tanszék

Konkoly Ágnes

Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék

Barta Zoltánné media@hung.u-szeged.hu +36-62-544-366

Kulturális Örökség és Humán
Információtudományi Tanszék

Zvara Edina Éva zedina@hung.u-szeged.hu +36-62-546-798

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

Tóth Ágnes agica@hung.u-szeged.hu +36-62-544-216

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

Kerekes Ibolya kerekes.ibolya@hung.u-szeged.hu +36-62-544-216

Szociológia Tanszék

Jeney Zsuzsanna hispan@hist.u-szeged.hu

Vallástudományi Tanszék

Történeti Intézet Bencsik Péter bencsik@hist.u-szeged.hu +36-62-544-865

Régészeti Tanszék

Mellár Balázs
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Kari adminisztrátor Kovács Ágnes konyvtar@etszk.u-szeged.hu +36-62-546-415
Gazdaságtudományi Kar
Kari adminisztrátor Pásztor Mihályné pasztor.mihalyne@eco.u-szeged.hu +36-62-546-915
Gyógyszerésztudományi Kar
Farmakognóziai Intézet Rédei Dóra redei@pharm.u-szeged.hu +36-62-546-451
Kiss Tivadar kiss.tivadar@pharmacognosy.hu
Gyógyszeranalitikai Intézet Szakonyi Gerda gerda.szakonyi@pharm.u-szeged.hu +36-62-545-925
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet Gajdács Márió gajdacs.mario@pharm.u-szeged.hu
Gyógyszerkémiai Intézet Nonn Melinda nonn.melinda@pharm.u-szeged.hu

MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport

Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet Berkó Szilvia berko@pharm.u-szeged.hu +36-62-545-573
Klinikai Gyógyszerészeti Intézet Matuz Mária +36-62-544-944
Fogorvostudományi Kar
Kari adminisztrátor Nemesvári Zoltánné zoltanne.nemesvari@ek.szte.hu +36-62-546-659
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Kari adminisztrátor Ocskó Adrienn ocsko.adrienn@jgypk.szte.hu +36-62-546-335
Alkalmazott Egészségtudományi és
Egészségfejlesztési Intézet
Mátó Veronika mveronika@jgypk.szte.hu +36-62-546-096
Alkalmazott Humántudományi Intézet

Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

 Heraszika Viktória heraszikaviktoria@jgypk.szte.hu  +36-62-544-781

Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék

Balog Erika baloger@jgypk.szte.hu +36-62-546-319
Alkalmazott Pedagógiai Intézet Kórus Péter korpet@jgypk.szte.hu +36-62-546-056
Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet Czövek Gabriella czovek@jgypk.szte.hu +36-62-544-751
Alkalmazott Természettudományi Intézet

Általános és Környezetfizikai Tanszék

Aklán Betti akbetti@jgypk.szte.hu +36-62-544-727

Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék

Korom Annamária korom.annamaria@jgypk.szte.hu +36-62-544-762

Informatika Alkalmazásai Tanszék

Vincze Nándor vincze@jgypk.u-szeged.hu +36-62-546-060

Környezet-biológia és Környezeti Nevelés
Tanszék

Radács Marianna radacs@jgypk.szte.hu +36-62-546-061

Technika Tanszék

Dürgő Hajnalka durgo@jgypk.szte.hu +36-62-546-086
Gyógypedagógus-képző Intézet Nóbik Attila nobik@jgypk.szte.hu +36-62-546-296
Művelődéstudományi Intézet Patkósné Hanesz Andrea handrea@jgypk.szte.hu +36-62-474-255
Művészeti Intézet

Ének-Zene Tanszék

Lipták Margit liptak@jgypk.szte.hu +36-62-546-049

Rajz-Művészettörténet Tanszék

Szegfű Szilvia szilvi13@jgypk.szte.hu +36-62-546-196
Nemzetiségi Intézet Ocskó Adrienn ocsko.adrienn@jgypk.szte.hu +36-62-546-335
Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet  Roszik Dóra roszik@jgypk.szte.hu  +36-62-546-248
Testnevelési és Sporttudományi Intézet Molnár Andor andor.molnar@jgypk.szte.hu +36-62-546-254
Központi  Szolgáltató Egységek
Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont
SZTE Klebelsberg Könyvtár Nemesvári Zoltánné zoltanne.nemesvari@ek.szte.hu +36-62-546-659
Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ Rédei Dóra redei@pharm.u-szeged.hu +36-62-546-451
Mérnöki Kar
Kari adminisztrátor Fodor Gabriella fodorg@mk.u-szeged.hu +36-62-546-006

Élelmiszermérnöki Intézet

Gajdán Krisztina gajdan@mk.u-szeged.hu +36-62-546-531

Folyamatmérnöki Intézet

Baló Tünde btunde@mk.u-szeged.hu +36-62-546-549

Műszaki Intézet

Zách Beáta mui-titk@mk.u-szeged.hu +36-62-546-509

Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Kiss Magdolna kismagdi@mk.u-szeged.hu +36-62-546-010
Mezőgazdasági Kar
Kari adminisztrátor Kaszás Tímea timea.kaszas@ek.szte.hu +36-62-532-997
Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriuma
Természettudományi és Informatikai Kar
Biológia Intézet

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Szatmári Orsolya szatmario@bio.u-szeged.hu   +36-62-544-887

MTA-SZTE Kromatinszerkezet és
Génműködés Kutatócsoport

Biotechnológiai Tanszék

Laczi Krisztián laczi.krisztian@bio.u-szeged.hu +36-62-546-937

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

Szilágyi Csenge szcsenge@bio.u-szeged.hu

MTA-SZTE Agykérgi Neuronhálózatok
Kutatócsoport

Tóth Éva totheva@bio.u-szeged.hu +36-62-343-979

Embertani Tanszék

Mócza Krisztina humanbiology@bio.u-szeged.hu +36-62-544-314

Genetikai Tanszék

Neparáczki Endre

Mikrobiológiai Tanszék

Takó Miklós tako78@bio.u-szeged.hu +36-62-544-9516

MTA-SZTE Lendület Gomba Patogenitási
Mechanizmusok Kutatócsoport

MTA-SZTE Lendület Mikobiom Kutatócsoport

Növénybiológiai Tanszék

Feigl Gábor feigl@bio.u-szeged.hu +36-62-546-967

Ökológiai Tanszék

Nagy Anna Viola

Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék

Vidákovics Barbara sejtbiol@bio.u-szeged.hu +36-62-544-569
Bolyai Intézet Biténé Tillinkó Ágnes tagi@math.u-szeged.hu +36-62-544-548

MTA-SZTE Analízis és Sztochasztika
Kutatócsoport

Nagy Béla nbela@math.u-szeged.hu +36-62-544-086
Fizikai Intézet

Elméleti Fizikai Tanszék

Szabó Etelka +36-62-544-368

Kísérleti Fizikai Tanszék

Dajka Rita drita@titan.physx.u-szeged.hu +36-62-544-047

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Balázs Ádámné gorabea@titan.physx.u-szeged.hu  +36-62-544-665

MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport

Balázs Ádámné gorabea@titan.physx.u-szeged.hu +36-62-544-665
Földrajzi és Földtani Intézet Vedrédi Katalin +36-62-546-348
Informatikai Intézet
Kresák Réka reka.kresak@ek.szte.hu +36-62-546-620

MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia
Kutatócsoport

Török Erika erika.torok@inf.u-szeged.hu +36-62-544-126
Kémiai Intézet Pálinkó István palinko@chem.u-szeged.hu +36-62-544-288

MTA-SZTE Lendület Biokolloidok
Kutatócsoport

MTA-SZTE Lendület Fotoelektrokémiai
Kutatócsoport

MTA-SZTE Lendület Pórusos
Nanokompozitok Kutatócsoport

MTA-SZTE Reakciókinetikai és Felületkémiai
Kutatócsoport

Környezettudományi és Műszaki Intézet  Baló Tünde  btunde@mk.u-szeged.hu  +36-62-546-549
Zeneművészeti Kar
Kari adminisztrátor Marinkovné Kádár Ágnes agnes.kadar@music.u-szeged.hu +36-62-544-854