Tudománymetria

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár tudománymetriai szolgáltatásai

Tudománymetria, miért?

A tudománymetria kezdetei a múlt század hatvanas éveire nyúlnak vissza. A napjainkra egyre nagyobb jelentőséggel bíró diszciplína a tudományos aktivitást vizsgálja különféle kvantitatív eszközökkel. Célja a kutatás hatékonyságának ösztönzése, növelése. Ez fontos mind a finanszírozónak, mind a kutatónak és munkahelyének. Az előbbi a költséghatékonyság, az utóbbiak a szakmai elismertség okán érdekeltek a minél jobb tudománymetriai értékek felmutatásában. A tudománymetriai elemzéseknek vannak alapvető szabályai, melyeket  nem szabad figyelmen kívül hagyni:

 • nincs egyetlen szám a tudományos teljesítmény mérésére
 • nincs egyetlen módszer  a tudományos teljesítmény mérésére
 • nincs egyetlen adatforrás  a tudományos teljesítmény mérésére
 • összahesonlítani csak azonos tudományterület számait szabad, mivel a diszciplinák művelésének, kommunikációjának, publikálásának formái, szokásai nagy mértékben eltérőek

Tudománymetriai mérőszámok

A teljesség igénye nélkül a legalapvetőbb, legelterjedtebb mérőszámok a következők:

Abszolút mérőszámok

 • publikációk száma
 • évente átlagosan publikált munkák száma
 • vezető folyóiratokban megjelent publikációk száma
 • összes hivatkozások száma
 • egy publikációra eső átlagos hivatkozásszám
 • hivatkozott és nem hivatkozott cikkek aránya
 • impakt faktor (IF), folyóiratra! jellemző mérőszám
 • h-index
 • g-index
 • AIF
 • CiteScore

Relatív mérőszámok

 • az egy publikációra eső átlagos hivatkozásszám összehasonlítva az azonos szakterület átlagos hivatkozásszámával
 • hivatkozott és nem hivatkozott cikkek arányának összehasonlítása az azonos szakterület átlagával
 • hot paper: Hot papers are papers that receive a large number of citations soon after publication, relative to other papers of the same field and age. More precisely, they are papers published in the past two years that received a number of citations in the most recent two-month period that places them in the top 0.1% of papers in the same field.
 • highly cited threshold: the minimum number of citations received by the top 1% of papers in the research field published in the specified year.

Érdekes Thomson Reuters összefoglaló angolul illetve magyarul.

Kérdéseiket a tudománymetria@ek.szte.hu címen várjuk.