A Szegedi Tudományegyetem az MTA-EISZ konzorciumon keresztül Read and Publish Open Access megállapodást kötött a Taylor & Francis kiadóval. Ennek keretében az előfizető intézmények szerzői mentesülnek az APC költség alól a Taylor & Francis, Taylor & Francis Open és Cogent OA folyóiratokban való Open Access publikálás esetén.

Taylor and Francis Read and Publish szerződés
/* régi követőkód - */