Impakt faktor

Az impakt faktor (IF) a Thomson Reuters által indexelt folyóiratok  tudományos színvonalának fokmérője: megmutatja, hogy adott folyóirat cikkeit más folyóiratok milyen mértékben idézték. Az IF érték a folyóirat hatásmutatója, melyből a tudományos közösség hajlamos az adott cikk (és szerző) minőségére következtetni, helytelenül.

Az IF értékek más, a folyóiratok jellemzésére használt mutatókkal együtt évente kerülnek kiszámításra és  a Journal Citation Reports-ban (JCR)  jelennek meg. A JCR-nak 2 féle kiadása van: Science and Social Sciences editions.

A bölcsészettudományok területén nem létezik a Thomson Reuters által definiált és számolt IF érték.

A Szegedi Tudományegyetem JCR előfizetésén belül az IF értékek elérése (egyetemi számítógép-hálózaton belül) lehetséges.