Doktori értekezés a Doktori Repozitóriumban

Az SZTE-n a PhD eljárás részeként a doktorjelöltnek az értekezés és a tézisek teljes szövegét fel kell töltenie az SZTE Klebelsberg Könyvtár által működtetett Doktori Repozitóriumba.

Az MTMT-ben viszont a már megvédett, DOI-val ellátott PhD disszertációk rekordját az SZTE Klebelsberg Könyvtár munkatársai készítik el, miután az SZTE Rektori Hivatala megküldi a könyvtárnak a védés dátumát és az oklevél számát. Ezért kérjük a szerzőket, hogy a 2011. után benyújtott PhD disszertációk MTMT rekordjait ne hozzák létre, ezt majd minden velejárójával együtt, elvégezzük mi a könyvtárban.