5-ös szintű MTMT adminisztrátori feladatok

Szerzői feladatok adminisztrátori ellenőrzés előtt Regisztráció, személyes adatok kezelése. Közlemények és hivatkozások bevitele, kezelése. 5-ös szintű helyi (intézeti/klinikai/tanszéki/kari) adminisztrátor feladatai Részvétel legalább egy, az SZTE KK által szervezett MTMT adminisztrátori alapképzésen. Az MTMT Intézményi Adminisztrátori felület használati útmutató megismerése, használata. A jogosultsági területéhez tartozó egység MTMT-ben tárolt alapadataiban, hierarchiájában történt változások bejelentése az intézményi MTMT adminisztrátornak. Egyéni regisztrációhoz segítségnyújtás. A jogosultsági területéhez tartozó egység szerzői adatainak karbantartása, a szerzők hozzárendelése az egyes egységekhez. A szerzők által feltöltött összes forrás és idéző közlemény, valamint idézéskapcsolat ellenőrzése,…

Tovább olvasom »

Impakt faktor adatok és az MTMT

Az egyes folyóiratok impakt faktor értékei az MTMT rekordokban nem jelennek meg, az impakt faktorral rendelkező besorolású publikációk bibliográfiai adatai között sem. A hivatalos impakt faktor adatok online forrása itt érhető el. Ha habilitációs eljáráshoz van szükség impakt faktorokat is tartalmazó MTMT listára, akkor ezt a központi adminisztrációtól igényli a könyvtár, az MTMT rekordok ellenőrzése után. Az ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalók ezen az oldalon találhatóak

Tovább olvasom »

MTMT adatok intézményi statisztikai szolgáltatása

Az SZTE, annak karai és intézetei vonatkozásában összesített tudománymetriai adatokra vonatkozó igényét az alábbi űrlapon  jelezheti az adott egység vezetője. A kérés jellegétől függően az MTMT adatai alapján történő statisztika összeállítása hosszabb időt (több munkanapot) igényel. Kérjük, az igények leadásánál vegyék figyelembe, hogy az SZTE-n a 2007 óta megjelent publikációk MTMT rekordjaiban kötelező a közlemények intézményi hozzárendelése.

Tovább olvasom »

Az Egyetemi Bibliográfia és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár évtizedek óta gyűjti, őrzi és szolgáltatja az egyetemhez kapcsolható szerzők munkáit az Egyetemi Gyűjteményben. Az Egyetemi Gyűjteményben őrzött dokumentumok, illetve a szerzők bejelentései alapján épült Egyetemi Bibliográfiai Adatbázis tartja nyilván 2010. december 31-ig az egyetem oktatói, kutatói tudományos munkásságának bibliográfiai adatait. Ez az adatbázis az elsődleges forrása a már lezárt tudományos életműveknek. A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) nemzeti bibliográfiai adatbázis, amely nyilvántartja a tudományos élet szereplőinek munkásságát, egyben alapeszköze a tudományos tevékenység igazolásának. Az MTMT-ben minden magyar kutató elhelyezheti és nyilvánossá teheti tudományos…

Tovább olvasom »