Az SZTE Publicatio Repozitóriumba pre-print dokumentum feltöltése

Az MTMT és az SZTE Publicatio Repozitórium az SZTE-s szerzők publikációinak és művészeti alkotásainak nyilvántartására és nyilvánossá tételére szolgál. Ebből következően, a repozitóriumba csak abban az esetben tölthető fel megjelent cikk pre-print változata, ha a kiadó OA politikája mást nem tesz lehetővé. Ez esetben, a kiadóknál is létező gyakorlat szerint, a pre-print dokumentumon magán fel kell tüntetni a megjelent cikk pontos hivatkozását.

Tovább olvasom »

OA publikálás támogatása az FP7-hez kapcsolódóan

Az Európai Tanács finanszírozásában és az OpenAIRE program keretében útjára indult a Gold OA Pilot (arany utas nyílt hozzáférésű publikálást támogató kezdeményezés), amely lehetőséget biztosít a lezárult FP7 projektek számára, hogy nyílt hozzáféréssel publikálják tudományos eredményeiket open access folyóiratokban. A támogatásra az alábbi feltételekkel lehet pályázni: Olyan FP7-es projektek eredményeként született közlemények publikációs költsége (Article Processing Charges – APCs) támogatható, melyek 2013. január 1. után fejeződtek be és az adott közlemény a projekt befejezésétől számított 2 éven belül jelenik meg. További feltételek és információk itt…

Tovább olvasom »

Új MTA szolgáltatás: repozitóriumi közös kereső

Az MTA KIK létrehozott egy repozitóriumi közös keresőt, amely ma már 12 intézmény minősített repozitóriumaiból, mintegy 85.000 tételt tesz kereshetővé. Az Open Access Initiative kereső a SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya által kifejlesztett szolgáltatás, amely az OAI archívumok tartalmának együttes keresését, böngészését, áttekintését teszi lehetővé. Az szolgáltatás tartalmi felelőse az MTA KIK. Eredményes kutatást!

Tovább olvasom »

Kereshető Szenátusi dokumentumok

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár a Szegedi Tudományegyetem Szenátusi dokumentumainak  kereshető adatbázisa elindult, és folyamatosan töltődik fel szenátusi jegyzőkönyvekkel és határozatokkal. Az itt található dokumentumok, csak az egyetem belső hálózatán érhetők el, vagy egyetemi IP címről, vagy a proxy-beállítások módosításával. Ezzel a szenátusi döntések minden egyetemi polgár számára elérhetőek a Felsőoktatási törvény által előírt kötelezettségnek megfelelően.

Tovább olvasom »

Szenátusi határozat az MTMT-ről

Az SZTE Szenátusa 2013-ban elfogadta azt a határozatot, amely szerint az egyetemen folyó kutató, oktató és művészeti munka eredményeit tartalmazó közlemények és a rájuk való hivatkozások bibliográfia adatait az MTMT-ben kell nyilvántartani. A határozat szerint az egyes szerzőknek kell feltölteni műveikre és azok hivatkozásaira vonatkozó adatokat az MTMT adatbázisba, az SZTE Klebelsberg Könyvtár pedig koordinálja ezt a munkát, valamint a különböző helyi eljárásokhoz szükséges ellenőrzéseket végzi. A könyvtár feladatai számos, a szerzők számára nem feltétlenül látványos területre is kiterjednek: részt veszünk az MTMT fenntartásában, fejlesztésében,…

Tovább olvasom »

IEEE Xplore importálás az MTMT-be

Mivel a kézi adatfelvitel számos hibára ad okot és viszonylag nehézkes, az MTMT, mint minden nagy tudományos és bibliográfiai adatbázis, automatizálja az adatfelviteli folyamatok lehető legnagyobb részét. Jó hír e téren, hogy az MTMT-ben importálást végző modulok most már felismerik és elfogadják az IEEE Xplore-ból (az egyik legnagyobb természettudományos és műszaki elektronikus könyvtár) exportált RIS fájlokat.

Tovább olvasom »

Web of Science (WOS) idézők importálása az MTMT-be

Talán már értesültek róla a nyár eleji levelünkből, hogy az MTMT központi adminisztrációja elvégezte a 2010-2015 között megjelent Web of Science (WOS)  idézők importálását azon forrásközlemények esetén, amelyek i) MTMT-beli rekordjában megtalálható a nekik megfelelő WOS külső azonosító és ii) hozzá vannak rendelve az SZTE valamely egységéhez. Az adatbázisba így számos jóváhagyatlan idéző rekordja bekerült, ezek feldolgozását az SZTE Klebelsberg Könyvtár MTMT csoportja folyamatosan végzi.

Tovább olvasom »

Doktori értekezés a Doktori Repozitóriumban

Az SZTE-n a PhD eljárás részeként a doktorjelöltnek az értekezés és a tézisek teljes szövegét fel kell töltenie az SZTE Klebelsberg Könyvtár által működtetett Doktori Repozitóriumba. Az MTMT-ben viszont a már megvédett, DOI-val ellátott PhD disszertációk rekordját az SZTE Klebelsberg Könyvtár munkatársai készítik el, miután az SZTE Rektori Hivatala megküldi a könyvtárnak a védés dátumát és az oklevél számát. Ezért kérjük a szerzőket, hogy a 2011. után benyújtott PhD disszertációk MTMT rekordjait ne hozzák létre, ezt majd minden velejárójával együtt, elvégezzük mi a könyvtárban.

Tovább olvasom »

Impakt Faktor értékek elérése az SZTE-n

Az MTMT híre szerint, “[a]z MTMT országos előfizetése a Journal Citation Report (JCR, innen jön az IF) adatbázisra 2015 júniusában lejárt és meghosszabbítására nincs forrás. Az előfizetés hiánya miatt az Impakt Faktor értékeket sem a nyilvánosság, sem a szerzők, sem pedig a 4,5,6-os (intézményi, helyi) adminisztrátorok nem láthatják a továbbiakban, sem listákon, sem táblázatokban.” Az SZTE-nek van érvényes JCR előfizetése, az IF értékek egyetemi számítógépekről innen érhetők el.

Tovább olvasom »