Az Egyetemi Bibliográfia és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár évtizedek óta gyűjti, őrzi és szolgáltatja az egyetemhez kapcsolható szerzők munkáit az Egyetemi Gyűjteményben. Az Egyetemi Gyűjteményben őrzött dokumentumok, illetve a szerzők bejelentései alapján épült Egyetemi Bibliográfiai Adatbázis tartja nyilván 2010. december 31-ig az egyetem oktatói, kutatói tudományos munkásságának bibliográfiai adatait. Ez az adatbázis az elsődleges forrása a már lezárt tudományos életműveknek.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) nemzeti bibliográfiai adatbázis, amely nyilvántartja a tudományos élet szereplőinek munkásságát, egyben alapeszköze a tudományos tevékenység igazolásának. Az MTMT-ben minden magyar kutató elhelyezheti és nyilvánossá teheti tudományos munkásságának bibliográfiai adatait.

A regisztráció, a személyes adatok feltöltése, a saját bibliográfiai adatok bevitele az MTMT adatbázisba a szerző felelőssége, aki a regisztráció után az adatbevitelt maga végzi, végezheti el. Regisztráció

Ebben nyújtanak segítséget az egyes tanszékeken, intézetekben, karokon kijelölt intézeti adminisztrátorok, akik rendszeresen vesznek részt az MTMT-vel kapcsolatos konzultációkon, képzéseken, illetve ellenőrzik az adatok helyességét.

Munkájukat intézményi szinten az SZTE Klebelsberg Könyvtár MTMT Csoportja koordinálja és segíti. Az MTMT Csoport vezetője az egyetem hivatalos képviselője az MTMT központi adminisztrációjával folytatott kommunikáció során.

Az MTMT alapító intézményei: a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram és az Országos Doktori Tanács. A folyamatosan bővülő adatbázis lehetővé teszi, hogy egységes szerkezetben legyenek elérhetők a tudományos intézmények összesített, illetve a tudományos kutatók egyéni közleményei és idéző közleményei, megkönnyítve a tudományos és szakmai előmenetel megítélését, a pályázatok benyújtását és általában a kutatási teljesítmény értékelését.
Az adattár 2010. január 1-jétől kezdve működik Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) néven, új szervezési modellel, a régebbi Köztestületi Publikációs Adattár (KPA) tartalmát megőrizve.

Egyetemünk 2010-ben csatlakozott a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázishoz. Az MTMT intézményi szintű működtetését – rektori felhatalmazás alapján – az SZTE Klebelsberg Könyvtár látja el.

Mit nyújt az oktatóknak, kutatóknak az MTMT?

  • Személyes tudományos bibliográfia;
  • Egységes idézési nyilvántartás;
  • Segítség a pályázatok és jelentések készítéséhez;
  • Széles körben ismert import-export formátum;
  • Személyes honlapról is hivatkozható listák;
  • MTA, ODT, MAB, NKFIH stb. által előírt vagy preferált adatforrás.