Impakt faktor

Az impakt faktor (IF) a Thomson Reuters által indexelt folyóiratok  tudományos színvonalának fokmérője: megmutatja, hogy adott folyóirat cikkeit más folyóiratok milyen mértékben idézték. Az IF érték a folyóirat hatásmutatója, melyből a tudományos közösség hajlamos az adott cikk (és szerző) minőségére következtetni, helytelenül. Az IF értékek más, a folyóiratok jellemzésére használt mutatókkal együtt évente kerülnek kiszámításra és  a Journal Citation Reports-ban (JCR)  jelennek meg. A JCR-nak 2 féle kiadása van: Science and Social Sciences editions. A bölcsészettudományok területén nem létezik a Thomson Reuters által definiált és számolt IF érték.…

Tovább olvasom »

Tudománymetria

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár tudománymetriai szolgáltatásai MTMT adatok intézményi statisztikai szolgáltatása MTMT lista ellenőrzése pályázatokhoz, kinevezésekhez, előmenetelekhez Folyóirat-ajánló szolgáltatás (OA támogathatóság figyelembe vételével) Scopus szerzői profiltisztítás Tudománymetria, miért? A tudománymetria kezdetei a múlt század hatvanas éveire nyúlnak vissza. A napjainkra megkerülhetetlenné vált diszciplína a tudományos aktivitás egyes aspektusait vizsgálja különféle kvantitatív eszközökkel. Ily módon eszközt jelent a tudományos teljesítmény értékelésére is, ezért előbb-utóbb a kutatás minden résztvevője – szerzők, intézmények, kiadók – találkozik vele. Az értékelő tudománymetria célja felmérni a kutatás hatását és hatékonyságát; ezáltal…

Tovább olvasom »

Támogatott OA publikálás

Az SZTE támogatja az Open Access publikálást, és erről a következőket kell a szerzőknek tudniuk: A támogatás megadásáról a tudományos és innovációs rektorhelyettes dönt. Támogatást még azelőtt igényeljen, mielőtt cikkét benyújtja a kiadóhoz! Tapasztalatunk szerint a kiadók igyekeznek reagálni az OA kihívásokra, ezért folyamatosan kapcsolatban állunk velük, és igyekszünk a legelőnyösebb megoldásokat megtalálni. A támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén kérhető az MDPI és a Frontiers kiadók folyóirataiban való publikálásra, financiális okokból, támogatás nem igényelhető. minden más kiadó esetén a folyóiratnak Q1 – Q2 besorolásúnak kell…

Tovább olvasom »

Tagsági szerződések Open Access kiadókkal

Az egyetem Open Access támogatási programjának keretében, melynek célja az SZTE-s szerzők publikációs tevékenységének elősegítése, az SZTE Klebelsberg Könyvtár megállapodást kötött több Open Access kiadóval. Ennek köszönhetően egy előre kiutalt összeg áll rendelkezésre az SZTE-s szerzők Open Access publikációs költségeinek fedezésre, így jelentősen gördülékenyebbé téve az ügyintézés menetét. Fontos, hogy a kiadó és az egyetem között létrejött együttműködés nem jelenti sem az Open Access támogatás automatikus odaítélését, sem a publikáció elfogadását, célja kizárólag az APC kifizetésének egyszerűbb és gyorsabb adminisztrációja. Az OA publikálás támogatási feltételeiről…

Tovább olvasom »

5-ös szintű MTMT adminisztrátori feladatok

Szerzői feladatok adminisztrátori ellenőrzés előtt Regisztráció, személyes adatok kezelése. Közlemények és hivatkozások bevitele, kezelése. 5-ös szintű helyi (intézeti/klinikai/tanszéki/kari) adminisztrátor feladatai Részvétel legalább egy, az SZTE KK által szervezett MTMT adminisztrátori alapképzésen. Az MTMT Intézményi Adminisztrátori felület használati útmutató megismerése, használata. A jogosultsági területéhez tartozó egység MTMT-ben tárolt alapadataiban, hierarchiájában történt változások bejelentése az intézményi MTMT adminisztrátornak. Egyéni regisztrációhoz segítségnyújtás. A jogosultsági területéhez tartozó egység szerzői adatainak karbantartása, a szerzők hozzárendelése az egyes egységekhez. A szerzők által feltöltött összes forrás és idéző közlemény, valamint idézéskapcsolat ellenőrzése,…

Tovább olvasom »

Impakt faktor adatok és az MTMT

Az egyes folyóiratok impakt faktor értékei az MTMT rekordokban nem jelennek meg, az impakt faktorral rendelkező besorolású publikációk bibliográfiai adatai között sem. A hivatalos impakt faktor adatok online forrása itt érhető el. Ha habilitációs eljáráshoz van szükség impakt faktorokat is tartalmazó MTMT listára, akkor ezt a központi adminisztrációtól igényli a könyvtár, az MTMT rekordok ellenőrzése után. Az ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalók ezen az oldalon találhatóak

Tovább olvasom »

MTMT adatok intézményi statisztikai szolgáltatása

Az SZTE, annak karai és intézetei vonatkozásában összesített tudománymetriai adatokra vonatkozó igényét az alábbi űrlapon  jelezheti az adott egység vezetője. A kérés jellegétől függően az MTMT adatai alapján történő statisztika összeállítása hosszabb időt (több munkanapot) igényel. Kérjük, az igények leadásánál vegyék figyelembe, hogy az SZTE-n a 2007 óta megjelent publikációk MTMT rekordjaiban kötelező a közlemények intézményi hozzárendelése.

Tovább olvasom »

Az Egyetemi Bibliográfia és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár évtizedek óta gyűjti, őrzi és szolgáltatja az egyetemhez kapcsolható szerzők munkáit az Egyetemi Gyűjteményben. Az Egyetemi Gyűjteményben őrzött dokumentumok, illetve a szerzők bejelentései alapján épült Egyetemi Bibliográfiai Adatbázis tartja nyilván 2010. december 31-ig az egyetem oktatói, kutatói tudományos munkásságának bibliográfiai adatait. Ez az adatbázis az elsődleges forrása a már lezárt tudományos életműveknek. A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) nemzeti bibliográfiai adatbázis, amely nyilvántartja a tudományos élet szereplőinek munkásságát, egyben alapeszköze a tudományos tevékenység igazolásának. Az MTMT-ben minden magyar kutató elhelyezheti és nyilvánossá teheti tudományos…

Tovább olvasom »

MTMT lista intézményi ellenőrzése MTA doktora pályázathoz

Az igazolást az MTMT alapján a pályázó kéri az MTMT-től. Kérjük a jelölteket, hogy helyi MTMT adatbázis adminisztrátoraik segítségével készítsék elő MTMT listájukat az intézményi ellenőrzéshez. Az előkészítés végeztével célszerű előzetes intézményi ellenőrzést kérni az SZTE Klebelsberg Könyvtár MTMT csoportjától, az alábbi űrlap segítségével: Felhívjuk figyelmét, hogy tudományterülettől, tételszámtól és a felvitt tételek minőségétől függően az ellenőrzés legalább 1 hónapot vesz igénybe.

Tovább olvasom »