Adatszolgáltatás a KSH felé

Az SZTE Klebelsberg Könyvtárban 2017. március 7-én lekérdezésre kerültek az MTMT-ből a KSH felé adatszolgáltatásra kötelezett kutatóhelyek 2016-os publikációs adatai.

“4. A kutató-fejlesztő hely eredményeinek mérésére vonatkozó egyéb adatok” című táblázatot tartalmazó kérdőív elérhetősége a KSH honlapján: https://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2016/kerdoiv/k161071.pdf

A statisztika a központi adminok által összeállított, a KSH-val egyeztetett, csak intézményi (4-es) admin felületen elérhető lekérdezés alapján készült, a kérdőív érintett táblázatához kapcsolódó utasítás szerint: “A publikációkra vonatkozó adatokat a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) azonos statisztikai táblázatából kell átvenni.”

A felsőoktatási intézményeknek az eddigi gyakorlatnak megfelelően, kutatóhelyi szinten kell megadniuk az adatokat.

Az SZTE egyes kutatóhelyeire vonatkozó statisztikát a Rektori Hivatal kiküldte az adatszolgáltatásra kötelezett kutatóhelyek vezetőinek. A statisztikába az MTMT-ben található, az SZTE érintett egységéhez hozzárendelt, jóváhagyott tudományos publikációk kerültek be. Kivételt képeznek a nem besorolt közlemények, az absztraktok, az utánközlések és a szócikkek.

A statisztika szempontjából magyar nyelvűnek az a publikáció számít, ahol csak egy nyelv van megjelölve, és az a magyar. Több nyelv megjelölése esetén, ha a magyar mellett idegen nyelv is szerepel, idegen nyelvűnek tekintjük a publikációt. A statisztika a tavalyi évhez képest változott, az értekezéseket nem gyűjti.

Ha az adatokkal kapcsolatban valamilyen kérdésük van, akkor keressék az SZTE intézményi MTMT adminisztrátorát, Bernátskyné Babus Csillát (csbabus@ek.szte.hu). Kérjük, hogy reklamáció előtt vegyék figyelembe a fent leírtakat. A statisztikába csak az egységekhez hozzárendelt, a KSH által megadott típusú és besorolású, tudományos jellegű publikációk rekordjai kerültek be.