5-ös szintű MTMT adminisztrátori feladatok

Szerzői feladatok

 • Regisztráció, személyes adatok kezelése
 • Közlemények és hivatkozások bevitele, kezelése

Tanszéki/intézeti/klinikai szintű(adatbázis) adminisztrátori feladatok

 • Egyéni regisztrációhoz segítségnyújtás
 • Az egységhez tartozó szerzők adatainak karbantartása, regisztrált szerzők hozzárendelése az egységhez
 • A jogosultsági területéhez tartozó szerzők által feltöltött összes publikáció formai ellenőrzése
 • Duplumok kezelése tanszéki/intézeti/klinikai szinten
  • duplumok jelentése
  • duplumok megoldása (jogosultságtól függően) részlegen belüli társszerzők esetén
  • hamis duplum jelentés elutasítása ellenőrzést követően
  • elutasított duplumok megjelenítése
 • Publikációk hozzárendelése tanszékhez/intézethez/klinikához (szerzőnként, illetve közvetlen rekord hozzárendeléssel)
 • Lekeresés:
  • teljes tanszékre/intézetre/klinikára (pályázathoz, akkreditációhoz stb.)
  • egy vagy több megadott konkrét regisztrált szerző szerint (pl. pályázathoz, doktorihoz stb.)
  • rekordok állapota szerint (jóváhagyott, törölt, hiányos adatú, nem nyilvános stb.)
  • adatgazda szerint
  • egyéb szűkítési szempontok szerint (pl. időintervallum stb.)
 • Lekereséskor kapott találati listán csoportos feladat végrehajtás (pl. jóváhagyás, admin láttamozás, megjegyzés törlése, típusváltás, nyelv beállítás, átsorolás, jelleg beállítás).
 • Tanszék/intézet/klinika alapadatainak kezelése
 • Közlemény típusának megváltoztatása, ha szükséges (szerzői felületen nem végrehajtható művelet)
 • Minden, a szerzők által pontatlanul, hiányosan vagy hibásan elvégzett művelet egyéni, vagy csoportos korrigálása
 • A szerzők akadályoztatása esetén, tanszéki érdekből a szerzői felület kezelése
 • Kapcsolattartás a felettes egység (tanszékcsoport, több egységből álló intézet, kar, egyetem) MTMT adminisztrátorával, a saját egység szintjén, jogosultság hiányában nem megoldható problémák továbbítása
 • Az SZTE Klebelsberg Könyvtár honlapján az MTMT, tudománymetria oldal naprakész követése

Tanszékcsoporti szintű (adatbázis) adminisztrátori feladatok

 • A tanszékcsoport intézményi adatainak, hierarchiájának kezelése
 • A tanszékcsoporthoz közvetlenül (tanszékhez nem) tartozó szerzők adatainak karbantartása, regisztrált szerzők hozzárendelése a tanszékcsoporthoz
 • A tanszéki MTMT adminisztrátorok munkájának követése, ellenőrzése, segítése
 • Duplumok kezelése tanszékcsoporti szinten
  • duplumok jelentése több tanszékcsoport, kar, vagy intézmény érintettsége esetén a kari, egyetemi, vagy a központi adminisztrátornak
  • duplumok megoldása (jogosultságtól függően) több, tanszékcsoporton belüli tanszékhez tartozó társszerzők esetén
  • hamis duplum jelentés elutasítása ellenőrzést követően
  • elutasított duplumok megjelenítése
 • Publikációk hozzárendelése tanszékcsoporthoz (szerzőnként, illetve közvetlen, rekord hozzárendeléssel)
 • Lekeresés:
  • teljes tanszékcsoportra (pályázathoz, akkreditációhoz stb.)
  • egy vagy több megadott konkrét regisztrált szerző szerint (pl. pályázathoz, doktorihoz stb.)
  • rekordok állapota szerint (jóváhagyott, törölt, hiányos adatú, nem nyilvános stb.)
  • adatgazda szerint
  • egyéb szűkítési szempontok szerint (pl. időintervallum stb.)
 • Lekereséskor kapott találati listán csoportos feladat végrehajtás (pl. jóváhagyás, admin láttamozás, megjegyzés törlése, típusváltás, nyelv beállítás, átsorolás, jelleg beállítás).
 • Közlemény típusának megváltoztatása, ha szükséges (szerzői felületen nem végrehajtható művelet)
 • A tanszéki adminisztrátorok helyettesítése különleges helyzetben
 • Kapcsolattartás a kari adminisztrátorral, a tanszékcsoporti szintű jogosultságon túlmutató problémák továbbítása
 • Az SZTE Klebelsberg Könyvtár honlapján az MTMT, tudománymetria oldal naprakész követése

Kari szintű (adatbázis) adminisztrátori feladatok

 • A kar intézményi adatainak, hierarchiájának kezelése
 • A karhoz közvetlenül (kisebb egységhez nem) tartozó szerzők adatainak karbantartása, regisztrált szerzők hozzárendelése a karhoz
 • A tanszéki MTMT adminisztrátorok munkájának követése, ellenőrzése, segítése
 • Duplumok kezelése kari szinten
  • duplumok jelentése több kar, vagy intézmény érintettsége esetén egyetemi, vagy a központi adminisztrátornak
  • duplumok megoldása (jogosultságtól függően) több, karon belüli egységhez tartozó társszerzők esetén
  • hamis duplum jelentés elutasítása ellenőrzést követően
  • elutasított duplumok megjelenítése
 • Publikációk hozzárendelése a karhoz (szerzőnként, illetve közvetlen, rekord hozzárendeléssel)
 • Lekeresés:
  • teljes karra (pályázathoz, akkreditációhoz stb.)
  • egy vagy több megadott konkrét regisztrált szerző szerint (pl. pályázathoz, doktorihoz stb.)
  • rekordok állapota szerint (jóváhagyott, törölt, hiányos adatú, nem nyilvános stb.)
  • adatgazda szerint
  • egyéb szűkítési szempontok szerint (pl. időintervallum stb.)
 • Lekereséskor kapott találati listán csoportos feladat végrehajtás (pl. jóváhagyás, admin láttamozás, megjegyzés törlése, típusváltás, nyelv beállítás, átsorolás, jelleg beállítás).
 • Közlemény típusának megváltoztatása, ha szükséges (szerzői felületen nem végrehajtható művelet)
 • A kari hierarchiába tartozó egységek adminisztrátorainak helyettesítése különleges helyzetben
 • Kapcsolattartás az egyetemi MTMT adminisztrátorral, a kari szintű jogosultságon túlmutató problémák továbbítása
 • Az SZTE Klebelsberg Könyvtár honlapján az MTMT, tudománymetria oldal naprakész követése
 • Az MTMT honlapján és az MTMT admin fórumán megjelenő hírek, dokumentumok naprakész követése, a kari hierarchiába tartozó egységek adminisztrátorainak tájékoztatása