13 kritérium a predátor folyóiratok felismeréséhez

help

Larissa Shamseer (a University of Ottawa PhD-hallgatója és az Ottawa Hospital Research Institute Centre for Journalology főmunkatársa) és David Moher (a Centre for Journalology tudományos főmunkatársa és igazgatója) a tanulmányukban felállítottak egy 13 könnyen felmérhető figyelmeztető jelzésből álló listát, amit érdemes a kutatóknak végignézni a valószínűleg törvénytelenül működő publikációs szervezetek kiszűréséhez. Tanulmányukban részletesen leírják, hogy pontosan miket érdemes keresni az egyes kritériumok megvizsgálásakor.

* Kérjük, hogy vegye figyelembe a következő korlátozásokat:

  • Ezek a javaslatok a tanulmányban alkalmazott vizsgálati módszereken alapulnak.
  • A tanulmányban elolvashatják a szerzők megjegyzéseit, amelyeket az egyes pontok jelentőségéhez és indoklásához fűztek, beleértve a hiteles folyóiratok közti különbségeket is.
  • A szerzők orvosbiológiai folyóiratokat tanulmányoztak, de ezek a pontok valószínűleg szélesebb tudományterületet lefedő folyóiratoknál is alkalmazhatóak.
  • A szerzők tapasztalatai szerint a törvénytelenül működő publikációs szervezetek folyamatosan változnak, így a kritériumok nem minden esetben alkalmazhatóak egy adott folyóiratra/szervezetre.
  • A megvizsgálni kívánt információt nem mindig lehet nyilvánvaló helyen megtalálni, még a hiteles folyóiratokban sem. A szerzőknek érdemes alaposan megvizsgálni azon folyóiratok honlapját, ahová a kéziratukat be kívánják nyújtani.
SorszámSzabályMagyarázat
1A folyóiratban közölt cikkek orvosbiológiai témákon kívül más tudományterületeket is lefednek.Nézze meg a választott folyóirat honlapján lévő „aims and scope” (célok és alkalmazási terület) részt. Ha sokrétű, széles körű és egymástól független tudományterületek egyaránt előfordulnak egy folyóirat cikkeiben (pl. mezőgazdaság, földrajz, asztrofizika, egészségügy), az aggodalomra adhat okot. 
2A honlap helyesírási és nyelvtani hibákat tartalmaz.Ha egy folyóirat honlapján lévő angol nyelvű szövegben többször előforduló, nyilvánvaló elírásokat és nyelvtani hibákat talál, az gyenge minőséget (és rossz fordítást) jelez.
3A honlapon torz, homályos/életlen, megtévesztő vagy engedély nélkül felhasznált képek szerepelnek.Az alacsony felbontású képek, képernyőképek vagy jogtiszta képekre hasonlító és azokat lemásoló képek gyenge minőségű, valószínűleg törvénytelenül működő publikációs szervezetre utalnak. Érdemes megismernie a tudományterületén használt kiadói ágazatok törvényes logóit. A Google Chrome „Kapcsolódó képek keresése” opciója is hasznos lehet ebben az esetben.
4A honlap nyelvezete célirányosan a szerzőket szólítja meg.Ha egy kiválasztott folyóirat honlapjának szövegezése a szerzők és a kéziratok megnyerésére irányul (pl. feltűnően szólítja fel a szerzőket a kéziratok benyújtására, valamint gyors lektorálási vagy publikálási folyamatot ígér), az figyelmeztető jel lehet, és inkább kerülje el a folyóiratban való publikálást. Ha egy olyan folyóiratban publikál, amelynek fókuszpontjában nem egy téma áll (pl. nagymértékben eltérő kutatási témákat fed le), azzal csökken a lehetősége, hogy a kutatási eredményei a megfelelő célközönséghez eljuthassanak.
5A folyóirat honlapján az Index Copernicus Value metrikát tüntetik fel.Az Index Copernicus Value (ICV) metrika szinte kizárólagosan törvénytelenül működő szervezetekhez kapcsolódik. A hiteles folyóiratok nem szokták használni ezt a megkérdőjelezhető metrikát. Nem minden törvénytelenül működő szervezet alkalmazza, de ha ezt a metrikát látja egy folyóirat honlapján, lehetőleg ne nyújtsa be oda a kéziratát.
6Nem található leírás a kéziratok feldolgozásának folyamatáról.A folyóiratokban részletes tájékoztatást kell adni a szerzők számára a kézirat benyújtása után várható folyamatokról, beleértve a lektorálás részleteit is. Ha nem talál erre vonatkozó információt a folyóirat vagy a kiadó honlapján, az aggodalomra adhat okot.
7A kéziratokat e-mailen keresztül kell benyújtani.Ha egy folyóirat honlapján arra kérik, hogy a kéziratát e-mailben küldje el a folyóiratnak/szerkesztőnek és nem valamilyen elektronikus benyújtási rendszeren keresztül, az azt jelentheti, hogy a folyóirat nincs tisztában a bevett gyakorlattal. Meggondolatlan dolog lenne e-mailen keresztül benyújtania a kéziratát. Ha ilyen esettel találkozik, egyeztessen kutatótársaival a tudományterületén bevett gyakorlatról.
8Gyors publikálást ígérnek.Jelen pillanatban a legtöbb hiteles folyóiratban valószínűleg nem tesznek utalást arra, hogy a kézirata gyorsan publikálásra fog kerülni. Az, hogy egy cikket publikálnak-e egyáltalán vagy sem, általában a lektorálás eredményétől szokott függeni.
9Nincsenek irányelvek a cikkek visszavonására vonatkozóan.Minden folyóiratnak kell lennie a cikkek visszahívására vagy visszavonására szolgáló mechanizmusának. Ez az információ a folyóirat irányelveinél vagy a szerzőknek szóló útmutatásnál található. Még a legjobb folyóiratoknál is előfordulhatnak hibák, történhetnek mulasztások és csalások. A folyóiratoknak világos és átlátható nyilatkozatban kell rögzíteniük, hogy milyen módon kívánják az ehhez hasonló eseteket kezelni.
10Nincs információ arra vonatkozóan, hogy a folyóirat lapszámai digitális megőrzésre kerülnek-e, és ha igen, hogyan teszik azt.A tudományos folyóiratok technikai kötelezettsége, hogy a különféle digitális archiválási protokollok alapján folyamatos legyen a tartalmak megőrzése. Ez az egyik előfeltétel, hogy egy folyóirat bekerülhessen indexáló adatbázisokba, például a PubMed-be. Ez a kötelezettség szintén elengedhetetlen része a Directory of Open Access Journals-hoz hasonló adatbázisokba való bekerülési kritériumoknak. Egy folyóirat tartalom-megőrzési hozzáállását jól mutatja, hogy a kiadó elhelyezi-e egyáltalán a tartalmat egy központi repozitóriumban (orvosi területen a PubMed Central egy jó példa erre).
11Nagyon alacsony a közlésért fizetendő díj (APC), például <150 $Az Open Access vagy az Open Access egy típusát megvalósító (hibrid) orvosbiológiai folyóiratokban a közlésért fizetendő díj (APC) egész magas összegű lehet (több, mint 800 $, kb. 650 £). Az APC-re vonatkozó információk az Open Access részleteit, a folyóirat irányelveit vagy a szerzőknek szóló útmutatást tartalmazó részeknél találhatóak. Ha egy folyóirat azt állítja magáról, hogy Open Access és nincs feltüntetve semmilyen befizetendő díj vagy a díj nagyon alacsony összegű (például <150 $), egyeztessen kutatótársaival a tudományterületén érvényben lévő APC aktuális értékéről.
12Az önmagukat Open Access-ként megnevező folyóiratok elkérik a publikált kutatási eredmény szerzői jogát, vagy szerzői jogról nem tesznek említést.A tisztán Open Access folyóiratok nem kötelezik arra a szerzőket, hogy írassák át a kéziratuk szerzői jogát magára a folyóiratra. A szerzőknek meg kell tudni őrizniük a publikált Open Access munkájuk szerzői jogát. Mindenképpen járjon utána ennek, mielőtt benyújtja a kéziratát vagy publikál egy folyóiratban. Az erre vonatkozó információt a folyóirat irányelveiben vagy a szerzőknek szóló útmutatónál találja.
13A kapcsolattartónak nem hivatalos vagy a folyóirathoz nem kapcsolódó e-mail címe van (pl. @gmail.com vagy @yahoo.com).A folyóiratoknak, a folyóirat szerkesztőinek és a folyóiratnál dolgozó összes munkatársnak intézményi vagy a folyóirathoz kötődő e-mail címmel kell rendelkeznie a szakmaiság igazolásaként. A folyóirat honlapján mindenképpen ellenőrizze a kapcsolattartási e-mail címe(ke)t.

(Forrás: https://salve.libguides.com)