Repozitóriumok

Az SZTE, hasonlóan az európai és tengerentúli egyetemekhez, kutatóintézetekhez, valamint a magyar felsőoktatás és az akadémiai szféra meghatározó intézményeihez egyetemi repozitórium-szolgáltatás kialakításába kezdett. Egyetemünkön az SZTE Klebelsberg Könyvtár látja el ezt a feladatot, létrehozva egy olyan „Contenta“ nevű digitális archívumot, amely teljes szövegében (ill. teljes képi vagy mozgóképi, ill. hangi mivoltában) képes tárolni, indexelni az oktató- és kutatómunka során keletkezett és megőrzésre érdemesnek tartott dokumentumokat, valamint tartalmazza az SZTE Klebelsberg Könyvtár digitalizálási programjai során keletkezett hasonló tartalmakat is. A „Contenta“ valójában nem egy repozitórium, hanem…

Tovább olvasom »

ORCID

Szerzői azonosító Mi a célja? Hogy a kutatót/szerzőt és a publikációit tévedés nélkül, egyértelműen összekapcsolja. Kiküszöböli a különböző névalakok, a gyakori nevek, a névváltozások vagy éppen az intézetváltás okozta problémákat, így a kutató teljesítményének megjelenítése, annak hatása valóban követhető, a publikációk korrekt módon köthetőek a valódi szerzőhöz, ráadásul ma már kiadók sora nem is fogad be kéziratot e nélkül. (Egy példa erre.) Hogy lehet ilyet kérni? Könnyen és ingyenesen kérhető szerzői ORCID azonosító itt: http://orcid.org/ Eddig többféle szerző azonosítóval találkoztam már. Melyiket célszerű használni? Az ORCID…

Tovább olvasom »

CiteScore

A megelőző három év dokumentumaira az aktuális évben érkezett  hivatkozások egy dokumentumra jutó száma. Kiszámításához a Scopus  adatbázisban található, már megjelent, bármilyen besorolású (research  article, review article, conference proceeding, editorials errata, letter, note, short survey) közlemények aktuális évi idézettségi  adatait felhasználják, és nem csak folyóiratokra, hanem más sorozati kiadványokra is vonatkoztatják: a hivatkozások összegét elosztják a vizsgált  dokumentumok számával. Ezt a mérőszámot az Elsevier évente szabadon hozzáférhető formában közzéteszi, de a folyó év alakuló értékei is havonta frissülve követhetők a Scopus előfizetők számára, az adatbázis Sources oldalán,…

Tovább olvasom »

Impakt faktor

Az impakt faktor (IF) a Thomson Reuters által indexelt folyóiratok  tudományos színvonalának fokmérője: megmutatja, hogy adott folyóirat cikkeit más folyóiratok milyen mértékben idézték. Az IF érték a folyóirat hatásmutatója, melyből a tudományos közösség hajlamos az adott cikk (és szerző) minőségére következtetni, helytelenül. Az IF értékek más, a folyóiratok jellemzésére használt mutatókkal együtt évente kerülnek kiszámításra és  a Journal Citation Reports-ban (JCR)  jelennek meg. A JCR-nak 2 féle kiadása van: Science and Social Sciences editions. A bölcsészettudományok területén nem létezik a Thomson Reuters által definiált és számolt IF érték.…

Tovább olvasom »

Tudománymetria

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár tudománymetriai szolgáltatásai MTMT adatok intézményi statisztikai szolgáltatása MTMT lista intézményi ellenőrzése MTA doktora pályázathoz MTMT lista ellenőrzése habilitációs eljáráshoz Tudománymetria, miért? A tudománymetria kezdetei a múlt század hatvanas éveire nyúlnak vissza. A napjainkra egyre nagyobb jelentőséggel bíró diszciplína a tudományos aktivitást vizsgálja különféle kvantitatív eszközökkel. Célja a kutatás hatékonyságának ösztönzése, növelése. Ez fontos mind a finanszírozónak, mind a kutatónak és munkahelyének. Az előbbi a költséghatékonyság, az utóbbiak a szakmai elismertség okán érdekeltek a minél jobb tudománymetriai értékek felmutatásában. A tudománymetriai elemzéseknek…

Tovább olvasom »