Az SZTE, hasonlóan az európai és tengerentúli egyetemekhez és kutatóintézetekhez és a magyar felsőoktatás és az akadémiai szféra meghatározó intézményeihez egyetemi repozitórium-szolgáltatás kialakításába kezdett. Egyetemünkön az SZTE Klebelsberg Könyvtár látja el ezt a feladatot, létrehozva egy olyan „Contenta“ nevű digitális archívumot, amely teljes szövegében (ill. teljes képi vagy mozgóképi, ill. hangi mivoltában) képes tárolni, indexelni az oktató- és kutatómunka során keletkezett és megőrzésre érdemesnek tartott dokumentumokat, valamint tartalmazza a Klebelsberg Könyvtár digitalizálási programjai során keletkezett hasonló tartalmakat is.

A „Contenta“ valójában nem egy repozitórium, hanem tematikusan elkülönülő repozitóriumok – akár közösen is kereshető – sorozata. Az általunk választott megoldás lehetővé teszi, hogy a tartalmi, visszakeresési és autorizációs igényekhez jobban tudjunk alkalmazkodni. Repozitóriumaink szakszerűen feltárják a feltöltött dokumentumokat, sokszor összekapcsolják a bennük szereplő dokumentumokat és a meglévő adatbázisokat is, és módot adnak arra, hogy tartalmukat a különféle – elsősorban – európai repozitórium indexelő rendszerek hatékonyabban bekapcsolják a világ tudományos vérkeringésébe.

A „Contenta“ egyik fontos feladata, hogy a jogszabályban is rögzített dokumentumarchiválási kötelezettségeinket (disszertáció, szakdolgozat stb.) kiszolgálja, valamint, hogy az Egyetemen keletkezett vagy a kutatómunkával és oktatással kapcsolatos kiadványok, dokumentumok, publikációk, postprintek, disszertációk és dolgozatok stb. központi vagy egyéni feltöltését, szakszerű indexelését, szolgáltatását és archiválását is megoldja.

Külön felhívjuk a figyelmet a Publicatio és a Doktori Repozitóriumokra, amik az MTMT-vel összekötve segítenek az adatellenőrzésben és az Egyetemi kiadványok adatbázisára, mely különösen az idézőkereséskor lehet nagyon hasznos.

Néhány alapfogalom:

preprint: Közlésre beküldött kézirat.

postprint: A kézirat végső, lektorálás utáni, elfogadott verziója. Ennek tartalma pontosan megegyezik a megjelenő cikkel, csak formájában (tördelés) térhet el attól.

/* régi követőkód - */