Az igazolást az MTMT alapján a pályázó kéri az MTMT-től.
Az SZTE Szenátus határozata alapján az MTMT-ben lévő adatok ellenőrzéséhez szükséges azon publikációk feltöltése a Publicatio Repozitóriumba, “amelyek egyéb online kiadói/szolgáltatói forrásból teljes szövegükben nem hozzáférhetők és/vagy DOI azonosítóval nem rendelkeznek, továbbá ilyen elérhetőségük az MTMT-s rekordban nincs feltüntetve”.
Az MTMT-ben lévő adatok ellenőrzéséhez szükséges a publikációk feltöltése a Publicatio Repozitóriumba.
Kérjük a jelölteket, hogy helyi MTMT adatbázis adminisztrátoraik segítségével készítsék elő MTMT listájukat az intézményi ellenőrzéshez.
Az előkészítés végeztével célszerű előzetes ellenőrzést kérni az itt található űrlap segítségével. Ezzel meggyorsíthatja az MTMT igazolás kiadását. Ezt követően nyújtsa be pályázatát az MTA doktora tudományos címre. Az előzetes ellenőrzés legalább 1 hónapot vesz igénybe tudományterülettől, tételszámtól és a felvitt tételek minőségétől függően.
Az MTMT megismertetése és hatékony használatának elterjesztése céljából az Egyetemi Könyvtár szerzői konzultációkat szervez kezdő és haladó szinten. A részletekről és az aktuális időpontokról itt található tájékoztatás.

/* régi követőkód - */