Az MTMT intézményi szintű működtetését – rektori felhatalmazás alapján – a Klebelsberg Könyvtár látja el. Kérjük a szerzőket, hogy kérdéseikkel elsősorban saját szervezeti egységük MTMT adminisztrátorához forduljanak.

Az SZTE 4-es szintű intézményi MTMT adminisztrátora Bernátskyné Babus Csilla csbabus@ek.szte.hu +36-70-339-4895 (71691)
+36-62-546-635
Az SZTE 5-ös szintű intézményi MTMT adminisztrátorai Balog Éva mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-641
Csonka Petra mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-620
Kresák Réka mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-620
Zeller Rozália mtmt@ek.szte.hu +36-62-546-634
Az SZTE egységeinek MTMT adminisztrátorai
Szervezeti egység Név E-mail cím Telefonszám
Állam- és Jogtudományi Kar
Kari adminisztrátor Kovács Ildikó ildi@juris.u-szeged.hu +36-62-544-184
Patyi Erika patyiera@juris.u-szeged.hu +36-62-544-184
Általános Orvostudományi Kar
Kari adminisztrátor Bernátskyné Babus Csilla csbabus@ek.szte.hu +36-70-339-4895 (71691)
+36-62-546-635
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Kobolák Andrea andrea.kobolak@ek.szte.hu
Pap Gabriella pap.gabriella@med.u-szeged.hu +36-62-544-965
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Kajtán Réka office.aiti@med.u-szeged.hu +36-62-545-961
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika Boa Kristóf
Mucsi Marietta
Biokémiai Intézet Gáspár Renáta gaspar.renata@med.u-szeged.hu +36-62-545-755
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Földi Lili foldi.lili@med.u-szeged.hu +36-62-545-275

MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport

Családorvosi Intézet és Rendelő Grománé Labádi Ildikó office.model@med.u-szeged.hu +36-62-545-553
Egészség-Gazdaságtani Intézet Szegedi Csilla szegedi.csilla.eszter@med.u-szeged.hu +36-62-342-171
Élettani Intézet Kisné Dobos Ildikó kisne.dobos.ildiko@med.u-szeged.hu +36-62-544-578

MTA-SZTE Lendület Oszcillatorikus
Neuronhálózatok Kutatócsoport

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Baczkó Gabriella baczko.gabriella@med.u-szeged.hu +36-62-545-682

MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Bertókné Gyimesi Laura office@orl.szote.u-szeged.hu +36-62-545-310
 Jarabin János András jarabin.janos.andras@med.u-szeged.hu
Gyermekgyógyászati Klinika és
Gyermekegészségügyi Központ
 Mogyorósi Lilla mogyorosi.lilla@med.u-szeged.hu

“D” részleg Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály

Dochnal Roberta dochnal.roberta@med.u-szeged.hu
I. sz. Belgyógyászati Klinika Gyimesi Andrea gyimesi.andrea@med.u-szeged.hu

MTA-SZTE Lendület Epitél Sejtek
Szignalizáció és Szekréció Kutatócsoport

MTA-SZTE Lendület Gasztroenterológiai
Multidiszciplináris Kutatócsoport

Idegsebészeti Klinika Ács Zsuzsanna acs.zsuzsanna@med.u-szeged.hu +36-62-545-379
Igazságügyi Orvostani Intézet Tóthné Németi Tünde tothne.nemeti.tunde@med.u-szeged.hu +36-62-341-263
II. sz. Belgyógyászati Klinika és
Kardiológiai Központ
Haefflerné Greilich Anikó haefflerne.greilich.aniko@med.u-szeged.hu +36-62-545-220
Huszár Jennifer office.trans@med.u-szeged.hu +36-62-544-963
Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Gajdács Márió gajdacs.mario@med.u-szeged.hu
Terhes Gabriella +36-62-545-888
Kórélettani Intézet Laurinyecz Magdolna office.patph@med.u-szeged.hu +36-62-545-994
Ancsányi Kitti ancsanyi.kitti@med.u-szeged.hu +36-62-545-888
Laboratóriumi Medicina Intézet Szélné Fődi Anikó szelne.fodi.aniko@med.u-szeged.hu +36-62-545-751
Magatartástudományi Intézet Horváthné Tóth Judit horvathne.toth.judit@med.u-szeged.hu +36-62-545-968
Népegészségtani Intézet Vörösné Riczán Edit vorosne.edit@med.u-szeged.hu +36-62-342-861
Neurológiai Klinika Tóth Andrea toth.andrea@med.u-szeged.hu

MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport

Nukleáris Medicina Intézet Bánkúti Ábel bankuti.abel@med.u-szeged.hu +36-62-545-390
Onkoterápiás Klinika Juhász Györgyi juhasz.gyorgyi@med.u-szeged.hu +36-62-545-404
Ortopédiai Klinika Sohár Gellért sohar.gellert@med.u-szeged.hu +36-62-545-419
Kenderessy-Szabóné
Sprok Ágnes
Orvosi Biológiai Intézet Ábrahám Marianna abraham.marianna@med.u-szeged.hu +36-62-542-383
Jász Anikó office.mdbio@med.u-szeged.hu  +36-62-545-109
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Menyhárt Ákos menyhart.akos@med.u-szeged.hu +36-62-545-829
Rárosi Ferenc rarosi.ferenc@med.u-szeged.hu +36-62-545-981
Orvosi Genetikai Intézet Szabó Ágota office.ogen@med.u-szeged.hu +36-62-545-134
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet Bognár Renáta bognar.renata@med.u-szeged.hu +36-62-545-115
Vigyikánné Váradi Anikó vigyikanne.aniko@med.u-szeged.hu +36-62-342-843
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Szegedi Csilla szegedi.csilla.eszter@med.u-szeged.hu +36-62-342-171
Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és
Fordítóképző Csoport
Dallmann Ditta dallmann.ditta@med.u-szeged.hu
Orvosi Vegytani Intézet Hetényi Anasztázia hetenyi.anasztazia@med.u-szeged.hu

MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport

Bogár Ferenc bogar@sol.cc.u-szeged.hu +36-62-544-593
Pathológiai Intézet Kéri Judit office.patho@med.u-szeged.hu
Pszichiátriai Klinika Kovács Beáta kovacs.beata@med.u-szeged.hu +36-62-341-580
Radiológiai Klinika Nemesvári Zoltánné znemesvari@ek.szte.hu +36-62-546-659
Repülő- és Űrorvosi Tanszék Vaslóczki-Bíró Andrea office.repurt@med.u-szeged.hu +36-76-481-254
Reumatológiai Klinika Nagyné Látos Mária nagyne.latos.maria@med.u-szeged.hu +36-62-341-520
Sebészeti Klinika Vida Andrea vida.andrea@med.u-szeged.hu +36-62-545-463
Sebészeti Műtéttani Intézet Varga Gabriella varga.gabriella.1@med.u-szeged.hu +36-62-342-363
Zsigó Ildikó zsigo.ildiko@med.u-szeged.hu +36-62-341-280
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék Vidákovics Barbara sejtbiol@bio.u-szeged.hu +36-62-544-569
Sportorvostani Tanszék Szegedi Csilla szegedi.csilla.eszter@med.u-szeged.hu +36-62-342-171
Szemészeti Klinika Albert Réka +36-62-545-777
Kocsis Péter Balázs
Szabó Enikő office.opht@med.u-szeged.hu +36-62-545-487
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Csúcs Erika csucs.erika@med.u-szeged.hu +36-62-545-492
Transzfuziológiai Tanszék Huszár Jennifer office.trans@med.u-szeged.hu +36-62-544-963
Traumatológiai Klinika Berkes Gergő berkes.gergo@med.u-szeged.hu +36-62-341-340
Tüdőgyógyászati Tanszék  Pastyik Edit pastyik.edit@med.u-szeged.hu  +36-62-571-552
Urológiai Klinika Berta Wanda berta.wanda@med.u-szeged.hu +36-62-546-635
Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet Cora Zoltán coraz@lit.u-szeged.hu +36-62-544-549
    Amerikanisztika Tanszék Tóth Zsófia Anna
    Angol Tanszék Cora Zoltán coraz@lit.u-szeged.hu +36-62-544-549
    Angoltanár-képző és  Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Aradi Csenge aradicsenge@lit.u-szeged.hu
Germán Filológiai Intézet Ritz Szilvia ritz.szilvia@lit.u-szeged.hu
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Kovács Krisztina kovacs.krisztina@hung.u-szeged.hu
Szeverényi Sándor szevers@hung.u-szeged.hu
Neveléstudományi Intézet Habók Anita habok@edpsy.u-szeged.hu +36-62-343-289
Virág Petra viragpetra@edu.u-szeged.hu

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

Bernátskyné Babus Csilla csbabus@ek.szte.hu +36-62-546-635

MTA-SZTE Természettudomány Tanítása
Kutatócsoport

Pszichológiai Intézet Bernátskyné Babus Csilla csbabus@ek.szte.hu +36-62-546-635
Romanisztika Intézet Jeney Zsuzsanna hispan@hist.u-szeged.hu +36-62-544-148

Hispanisztika Tanszék

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Sulyok Anita sulyoka@lit.u-szeged.hu +36-62-544-243

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 Csúriné Juratovics Rita olasztanszek@libero.it  +36-62-544-375

MTA-SZTE Antikvitás és reneszánsz:
források és recepció kutatócsoport

Szláv Intézet Majoros Henrietta majorosh@lit.u-szeged.hu +36-62-544-160
Társadalomelméleti Intézet

Filozófia Tanszék

Kovács Jánosné zsuzso@philo.u-szeged.hu +36-62-544-179

Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék

Barta Zoltánné media@hung.u-szeged.hu +36-62-544-366

Kulturális Örökség és Humán
Információtudományi Tanszék

Zvara Edina Éva zedina@hung.u-szeged.hu +36-62-546-798

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

Tóth Ágnes agica@hung.u-szeged.hu +36-62-544-216

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

Kerekes Ibolya kerekes.ibolya@hung.u-szeged.hu +36-62-544-216

Szociológia Tanszék

Jeney Zsuzsanna hispan@hist.u-szeged.hu

Vallástudományi Tanszék

Történeti Intézet Bencsik Péter bencsik@hist.u-szeged.hu +36-62-544-865

Régészeti Tanszék

Mellár Balázs
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Kari adminisztrátor Kovács Ágnes konyvtar@etszk.u-szeged.hu +36-62-546-415
Gazdaságtudományi Kar
Kari adminisztrátor Pásztor Mihályné pasztor.mihalyne@eco.u-szeged.hu +36-62-546-915
Gyógyszerésztudományi Kar
Farmakognóziai Intézet Rédei Dóra redei@pharm.u-szeged.hu +36-62-546-451
Kiss Tivadar kiss.tivadar@pharmacognosy.hu
Gyógyszeranalitikai Intézet Szakonyi Gerda gerda.szakonyi@pharm.u-szeged.hu +36-62-545-925
     MTA-SZTE Lendület Peptidfoldamer Kutatócsoport Németh Lukács nemethl@pharm.u-szeged.hu
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet Márki Árpád marki@pharm.u-szeged.hu +36-62-341-974
Gyógyszerkémiai Intézet Nonn Melinda nonn.melinda@pharm.u-szeged.hu +36-62-545-580/1964

MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport

Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet Berkó Szilvia berko@pharm.u-szeged.hu +36-62-545-573
Klinikai Gyógyszerészeti Intézet Matuz Mária +36-62-544-944
Fogorvostudományi Kar
Kari adminisztrátor Nemesvári Zoltánné zoltanne.nemesvari@ek.szte.hu +36-62-546-659
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Kari adminisztrátor Ocskó Adrienn  adrienn@jgypk.u-szeged.hu
Alkalmazott Egészségtudományi és
Egészségfejlesztési Intézet
Mátó Veronika mveronika@jgypk.u-szeged.hu +36-62-546-096
Alkalmazott Humántudományi Intézet

Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

 Heraszika Viktória heraszikaviktoria@jgypk.szte.hu  +36-62-544-781

Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék

Alkalmazott Társadalomtudományi és
Kisebbségpolitikai Intézet
Czövek Gabriella czovek@jgypk.szte.hu +36-62-544-751
Alkalmazott Természettudományi Intézet

Általános és Környezetfizikai Tanszék

Kovácsné Aklán Betti akbetti@jgypk.u-szeged.hu +36-62-544-727

Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék

Szalma Elemér szalma@jgypk.u-szeged.hu

Informatika Alkalmazásai Tanszék

Vincze Nándor vincze@jgypk.u-szeged.hu
Tóth Attila attila@jgypk.u-szeged.hu +36-62-546-057

Környezet-biológia és Környezeti Nevelés
Tanszék

Radács Marianna radacs@jgypk.u-szeged.hu +36-62-546-061

Technika Tanszék

Dudás Tünde dudas@jgypk.u-szeged.hu +36-62-546-075
Művelődéstudományi Intézet Patkósné Hanesz Andrea handrea@jgypk.u-szeged.hu +36-62-474-255
Gyógypedagógus-képző Intézet Nóbik Attila nobik@jgypk.szte.hu
Művészeti Intézet

Ének-Zene Tanszék

Lipták Margit liptak@jgypk.u-szeged.hu +36-62-546-049

Rajz-Művészettörténet Tanszék

Szekfű Szilvia szilvi13@jgypk.szte.hu
Nemzetiségi Intézet Ocskó Adrienn adrienn@jgypk.u-szeged.hu
Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ  Roszik Dóra roszik@jgypk.szte.hu  +36-62-546-248
Tanító- és Óvóképző Intézet Kórus Péter korpet@jgypk.u-szeged.hu +36-62-544-425
Testnevelési és Sporttudományi Intézet Molnár Andor matanza@bio.u-szeged.hu +36-62-546-254
Központi  Szolgáltató Egységek
Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont
SZTE Klebelsberg Könyvtár Nemesvári Zoltánné zoltanne.nemesvari@ek.szte.hu +36-62-546-659
Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ Rédei Dóra redei@pharm.u-szeged.hu +36-62-546-451
Mérnöki Kar
Kari adminisztrátor Fodor Gabriella fodorg@mk.u-szeged.hu +36-62-546-006

Élelmiszermérnöki Intézet

Gajdán Krisztina gajdan@mk.u-szeged.hu +36-62-546-531

Folyamatmérnöki Intézet

Baló Tünde btunde@mk.u-szeged.hu +36-62-546-549

Műszaki Intézet

Zách Beáta mui-titk@mk.u-szeged.hu +36-62-546-509

Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Kiss Magdolna kismagdi@mk.u-szeged.hu +36-62-546-010
Mezőgazdasági Kar
Kari adminisztrátor Kaszás Tímea timea.kaszas@ek.szte.hu +36-62-532-997
Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriuma
Természettudományi és Informatikai Kar
Biológia Intézet

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Szatmári Orsolya szatmario@bio.u-szeged.hu   +36-62-544-887

MTA-SZTE Kromatinszerkezet és
Génműködés Kutatócsoport

Biotechnológiai Tanszék

Laczi Krisztián laczi.krisztian@bio.u-szeged.hu +36-62-546-937

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

Juhász Katalin kjuhasz@bio.u-szeged.hu +36-62-544-884
Szilágyi Csenge szcsenge@bio.u-szeged.hu

MTA-SZTE Agykérgi Neuronhálózatok
Kutatócsoport

Tóth Éva totheva@bio.u-szeged.hu +36-62-343-979

Embertani Tanszék

Mócza Krisztina humanbiology@bio.u-szeged.hu +36-62-544-314

Genetikai Tanszék

Neparáczki Endre

Mikrobiológiai Tanszék

Takó Miklós tako78@bio.u-szeged.hu +36-62-544-9516

MTA-SZTE Lendület Gomba Patogenitási
Mechanizmusok Kutatócsoport

MTA-SZTE Lendület Mikobiom Kutatócsoport

Növénybiológiai Tanszék

Feigl Gábor feigl@bio.u-szeged.hu +36-62-546-967

Ökológiai Tanszék

Bátori Zoltán +36-62-544-951
Lőrinczi Gábor +36-62-544-953

Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék

Vidákovics Barbara sejtbiol@bio.u-szeged.hu +36-62-544-569
Bolyai Intézet Biténé Tillinkó Ágnes tagi@math.u-szeged.hu +36-62-544-548

MTA-SZTE Analízis és Sztochasztika
Kutatócsoport

Nagy Béla nbela@math.u-szeged.hu +36-62-544-086
Fizikai Intézet

Elméleti Fizikai Tanszék

Varga Erika vargaerika@titan.physx.u-szeged.hu +36-62-544-368

Kísérleti Fizikai Tanszék

Dajka Rita drita@titan.physx.u-szeged.hu +36-62-544-047

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Balázs Ádámné gorabea@titan.physx.u-szeged.hu  +36-62-544-665

MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport

Balázs Ádámné gorabea@titan.physx.u-szeged.hu +36-62-544-665
Földrajzi és Földtani Intézet Vedrédi Katalin +36-62-546-348
Informatikai Intézet
Török Tamara ttamara@inf.u-szeged.hu +36-62-546-716

MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia
Kutatócsoport

Kémiai Intézet Pálinkó István palinko@chem.u-szeged.hu +36-62-544-288

MTA-SZTE Lendület Biokolloidok
Kutatócsoport

MTA-SZTE Lendület Fotoelektrokémiai
Kutatócsoport

MTA-SZTE Lendület Pórusos
Nanokompozitok Kutatócsoport

MTA-SZTE Reakciókinetikai és Felületkémiai
Kutatócsoport

Környezettudományi és Műszaki Intézet  Baló Tünde  btunde@mk.u-szeged.hu  +36-62-546-549
Zeneművészeti Kar
Kari adminisztrátor Stiebel Klára stiebel@music.u-szeged.hu +36-62-544-854

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

/* régi követőkód - */